Program matury międzynarodowej


Dlaczego program międzynarodowy?   Struktura nauczania  Profile klas   Program stypendialny

 Inwestycja w przyszłość 

 • Licealiści uczą się zgodnie z nowoczesnymi, międzynarodowymi standardami edukacyjnymi. Nauczyciele inspirują uczniów do pogłębiania wiedzy i są dla nich wzorem.
 • Absolwenci otrzymują dyplom matury międzynarodowej, który otwiera im drogę na studia na najbardziej prestiżowych uczelniach w Polsce i na świecie.
 • Uczniowie poznają specyfikę nauczania akademickiego, dzięki czemu rozpoczynając studia, mogą płynnie wejść w kolejny etap edukacji.

 Język angielski jako praktyczne narzędzie 

 • Uczniowie pogłębiają umiejętności posługiwania się językiem angielskim, co ułatwia im późniejsze studiowanie – zarówno na zagranicznych uczelniach, jak i na anglojęzycznych kierunkach w kraju.
 • Licealiści wykorzystują język angielski jako użyteczne narzędzie do sprawnego prowadzenia dyskusji i efektywnej współpracy.
 • Nauczyciele stale rozwijają swoje umiejętności na międzynarodowych szkoleniach, nieustannie doskonalą się w ramach programu.

 Rozwój kompetencji społecznych 

 • Absolwenci programu nabywają kompetencje społeczne i intrapersonalne, niezbędne do osiągnięcia sukcesu w stale zmieniającym się świecie.
 • Licealiści rozwijają swoją kreatywność i samodzielność, wykorzystując wiedzę przedmiotową do rozwiązywania realnych problemów.
 • Licealiści uczą się krytycznego myślenia oraz wieloperspektywicznego patrzenia na otaczającą ich rzeczywistość.

Program MYP (International Baccalaureate Middle Years Programme)

IB MYP to program:

 • dla uczniów pierwszych dwóch lat liceum,
 • integrujący wiedzę i umiejętności ze wszystkich nauczanych przedmiotów,
 • realizowany zgodnie z polską podstawą programową z wykorzystaniem standardów międzynarodowych,
 • kształcący kompetencje społeczne,
 • przygotowujący do programu Matury Międzynarodowej IB DP.

Program Matury Międzynarodowej (International Baccalaureate Diploma Programme IB DP)

IB DP to program:

 • dla uczniów ostatnich dwóch lat liceum,
 • realizowany w języku angielskim z wykorzystaniem międzynarodowych podstaw programowych,
 • przygotowujący do Matury Międzynarodowej i dalszego studiowania za granicą oraz w Polsce,

stawiający na kształcenie zarówno pod względem kompetencji akademickich, jak i rozwój kompetencji społecznych.


W Liceum Paderewski w roku szkolnym 2024/2025 proponujemy naukę w klasach w 4 różnych profilach: .

PROFILE KLAS - program międzynarodowy IB
Wybieram program międzynarodowy: PROFIL MEDYCZNY

Wybór profilu medycznego umożliwi Ci w przyszłości studiowanie kierunków medycznych zarówno na polskiej, jak i zagranicznej uczelni. Najlepszy wybór dla  przyszłych studentów takich kierunków jak: medycyna, fizjoterapia, weterynaria, farmacja, stomatologia, kosmetologia, neuropsychologia czy biotechnologia.

klasa I i II IB MYPklasa III i IV IB DP
 • Realizacja podstawy programowej liceum.
 • 6 godzin nauki języka angielskiego tygodniowo.
 • Część przedmiotów nauczana w języku angielskim.
 • Współpraca z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie.
 • Dodatkowo lekcje: wprowadzenie do programu IB DP, przygotowanie do Personal Project, doradztwo zawodowe, teatr, projektowanie, dla chętnych język łaciński.
 • Dwa interdyscyplinarne obszary edukacyjne:
  • Projekt Własny (Personal Project) – indywidualny projekt na wybrany przez ucznia temat, realizowany w ostatnim roku nauki w programie IB MYP (w klasie 2) i będący niezbędnym warunkiem ukończenia programu.
  • program wolontariatu Service as Action – program realizowany przez dwa lata, rozwijający postawy społeczne promujące działania na rzecz potrzebujących, społeczności szkolnej czy lokalnej.

Programy rozszerzone:

 • język angielski,
 • biologia,
 • chemia.
W klasie III i IV będziesz już realizował Program Dyplomowy Matury Międzynarodowej IB DP:

 • wszystkie przedmioty (z wyjątkiem języka ojczystego) są nauczane w języku angielskim,
 • 7 godzin nauki języka angielskiego tygodniowo
 • 2 lub 3 przedmioty na poziomie standardowym SL (4 godziny tygodniowo) 
 • 3 lub 4 przedmioty na poziomie rozszerzonym HL (6 godzin tygodniowo) 
grupa przedmiotowa przedmiot poziom
1 grupa przedmiotowa język polski A    SL 
2 grupa przedmiotowa język angielski B   HL
3 grupa przedmiotowa psychologia lub geografia SL 
4 grupa przedmiotowa biologia   HL
5 grupa przedmiotowa matematyka AI*  SL 
6 grupa przedmiotowa chemia     HL

*matematyka AI – to kurs matematyki dla uczniów, którzy chcą zdobyć dogłębną wiedzę matematyczną, ale lubią praktyczne zastosowanie matematyki w rzeczywistych sytuacjach życiowych. Kurs ten przeznaczony jest dla osób chcących kontynuować swoją karierę naukową na przedmiotach, dla których matematyka jest narzędziem, jak medycyna, nauki humanistyczne czy biznes.

Uwaga! propozycje wyborów przedmiotowych mogą ulec zmianie.

 • a także 3 interdyscyplinarne obszary edukacyjne:
 • teorię wiedzy (TOK – Theory of Knowledge), czyli przedmiot będący kursem krytycznego myślenia, stawiający na dogłębną analizę metod i narzędzi badawczych odpowiednich dla poszczególnych dziedzin wiedzy,
 • program rozwoju osobistego CAS (Creativity, Activity, Service), który służy rozwojowi osobistemu i samodoskonaleniu, a także rozwija postawy prospołeczne, promując działania na rzecz potrzebujących, społeczności szkolnej czy lokalnej,
 • pracę dyplomową (EE – Extended Essay), będącą samodzielną rozprawą badawczą z wybranego przez Ciebie przedmiotu.
Wybieram program międzynarodowy: PROFIL POLITECHNICZNY
Idealne rozwiązanie dla miłośników nauk ścisłych, którzy planują studia na wszelkich kierunkach politechnicznych, architekturze, informatyce, mechatronice.

klasa I i II IB MYPklasa III i IV IB DP
 • Realizacja podstawy programowej liceum.
 • 6 godzin nauki języka angielskiego tygodniowo.
 • Część przedmiotów nauczana w języku angielskim.
 • Dodatkowo lekcje: wprowadzenie do programu IB DP, przygotowanie do Personal Project, doradztwo zawodowe, teatr i projektowanie.
 • Dwa interdyscyplinarne obszary edukacyjne:
  • Projekt Własny (Personal Project) – indywidualny projekt na wybrany przez ucznia temat, realizowany w ostatnim roku nauki w programie IB MYP (w klasie 2) i będący niezbędnym warunkiem ukończenia programu.
  • program wolontariatu Service as Action – program realizowany przez dwa lata, rozwijający postawy społeczne promujące działania na rzecz potrzebujących, społeczności szkolnej czy lokalnej.

Programy rozszerzone:

 • język angielski,
 • matematyka,
 • fizyka,
 • dla chętnych dodatkowo informatyka (przedmiot rozszerzony dla chętnych, możliwy do realizacji, jeśli  utworzy się grupa min. 5 osób realizujących ten przedmiot na poziomie rozszerzonym oraz jeśli plan lekcji pozwala na wybór dodatkowego rozszerzenia z informatyki).
W klasie III i IV będziesz już realizował Program Dyplomowy Matury Międzynarodowej IB DP:

 • wszystkie przedmioty (z wyjątkiem języka ojczystego) są nauczane w języku angielskim,
 • 7 godzin nauki języka angielskiego tygodniowo
 • 2 lub 3 przedmioty na poziomie standardowym SL (4 godziny tygodniowo) 
 • 3 lub 4 przedmioty na poziomie rozszerzonym HL (6 godzin tygodniowo) 
 • grupa przedmiotowa przedmiot poziom
  1 grupa przedmiotowa język polski A    SL 
  2 grupa przedmiotowa język angielski B   HL
  3 grupa przedmiotowa geografia SL 
  4 grupa przedmiotowa fizyka SL lub HL
    lub informatyka
  HL
  5 grupa przedmiotowa matematyka AA*  SL lub HL 
  6 grupa przedmiotowa informatyka     HL
    lub fizyka 
  SL lub HL
    lub II język obcy**       
  SL 

                                                     

 • *matematyka AA – kurs matematyki dla uczniów, którzy wolą podejście teoretyczne do matematyki. Polecany uczniom, którzy chcą kontynuować swoja karierę naukową na kierunkach wymagających zaawansowanych umiejętności matematycznych związanych z zastosowaniem abstrakcyjnych pojęć matematycznych, jak na przykład kierunki politechniczne, informatyka czy inżynieria.
             ** II język obcy – poziom SL – przeznaczony dla uczniów, którzy znają dany język co najmniej na poziomie A2+ wg klasyfikacji Rady Europy.

  Uwaga! propozycje wyborów przedmiotowych mogą ulec zmianie.

  • a także 3 interdyscyplinarne obszary edukacyjne:
  • teorię wiedzy (TOK – Theory of Knowledge), czyli przedmiot będący kursem krytycznego myślenia, stawiający na dogłębną analizę metod i narzędzi badawczych odpowiednich dla poszczególnych dziedzin wiedzy,
  • program rozwoju osobistego CAS (Creativity, Activity, Service), który służy rozwojowi osobistemu i samodoskonaleniu, a także rozwija postawy prospołeczne, promując działania na rzecz potrzebujących, społeczności szkolnej czy lokalnej,
  • pracę dyplomową (EE – Extended Essay), będącą samodzielną rozprawą badawczą z wybranego przez Ciebie przedmiotu.
  Wybieram program międzynarodowy: PROFIL BIZNESOWY
  Idealne rozwiązanie dla miłośników nauk ścisłych, którzy planują studia na kierunkach takich, jak biznes, bankowość, zarządzanie, ekonomia, marketing czy finanse.

  klasa I i II IB MYPklasa III i IV IB DP
  • Realizacja podstawy programowej liceum.
  • 6 godzin nauki języka angielskiego tygodniowo.
  • Część przedmiotów nauczana w języku angielskim.
  • Dodatkowo lekcje: wprowadzenie do programu IB DP, przygotowanie do Personal Project, doradztwo zawodowe, teatr i projektowanie.
  • Dwa interdyscyplinarne obszary edukacyjne:
   • Projekt Własny (Personal Project) – indywidualny projekt na wybrany przez ucznia temat, realizowany w ostatnim roku nauki w programie IB MYP (w klasie 2) i będący niezbędnym warunkiem ukończenia programu.
   • program wolontariatu Service as Action – program realizowany przez dwa lata, rozwijający postawy społeczne promujące działania na rzecz potrzebujących, społeczności szkolnej czy lokalnej.

  Programy rozszerzone:

  • język angielski,
  • matematyka,
  • geografia.
  W klasie III i IV będziesz już realizował Program Dyplomowy Matury Międzynarodowej IB DP:

  • wszystkie przedmioty (z wyjątkiem języka ojczystego) są nauczane w języku angielskim,
  • 7 godzin nauki języka angielskiego tygodniowo
  • 2 lub 3 przedmioty na poziomie standardowym SL (4 godziny tygodniowo) 
  • 3 lub 4 przedmioty na poziomie rozszerzonym HL (6 godzin tygodniowo) 
 • grupa przedmiotowa przedmiot poziom
  1 grupa przedmiotowa język polski A    SL 
  2 grupa przedmiotowa język angielski B   HL
  3 grupa przedmiotowa geografia lub historia         HL
  4 grupa przedmiotowa ekologia i społeczeństwo (ESS)    SL 
  5 grupa przedmiotowa matematyka AA*  SL lub HL 
  6 grupa przedmiotowa historia     HL
    lub psychologia    
  SL 
    lub II język obcy**        
  SL lub HL

                                             

 • *matematyka AA – kurs matematyki dla uczniów, którzy wolą podejście teoretyczne do matematyki. Polecany uczniom, którzy chcą kontynuowac swoja karierę naukową na kierunkach wymagających zaawansowanych umiejętności matematycznych związanych z zastosowaniem abstrakcyjnych pojęć matematycznych, jak na przykład kierunki politechniczne, informatyka czy inżynieria. 
  • ** II język obcy – poziom SL – przeznaczony dla uczniów, którzy znają dany język co najmniej na poziomie A2+ wg klasyfikacji Rady Europy.
   ** II język obcy –  poziom HL – przeznaczony dla uczniów, którzy znają dany język co najmniej na poziomie B1+ wg klasyfikacji Rady Europy.

   Uwaga! propozycje wyborów przedmiotowych mogą ulec zmianie.

  • a także 3 interdyscyplinarne obszary edukacyjne:
  • teorię wiedzy (TOK – Theory of Knowledge), czyli przedmiot będący kursem krytycznego myślenia, stawiający na dogłębną analizę metod i narzędzi badawczych odpowiednich dla poszczególnych dziedzin wiedzy,
  • program rozwoju osobistego CAS (Creativity, Activity, Service), który służy rozwojowi osobistemu i samodoskonaleniu, a także rozwija postawy prospołeczne, promując działania na rzecz potrzebujących, społeczności szkolnej czy lokalnej,
  • pracę dyplomową (EE – Extended Essay), będącą samodzielną rozprawą badawczą z wybranego przez Ciebie przedmiotu.
  Wybieram program międzynarodowy: PROFIL HUMANISTYCZNY
  Idealne rozwiązanie dla miłośników nauk społecznych i humanistycznych, którzy planują studia na kierunkach takich, jak: psychologia, filologie, prawo, socjologia, administracja, filozofia, wszelkich wydziałach artystycznych.

  klasa I i II IB MYPklasa III i IV IB DP
  • Realizacja podstawy programowej liceum.
  • 6 godzin nauki języka angielskiego tygodniowo.
  • Część przedmiotów nauczana w języku angielskim.
  • Dodatkowo lekcje: wprowadzenie do programu IB DP, przygotowanie do Personal Project, doradztwo zawodowe, teatr i projektowanie.
  • Dwa interdyscyplinarne obszary edukacyjne:
   • Projekt Własny (Personal Project) – indywidualny projekt na wybrany przez ucznia temat, realizowany w ostatnim roku nauki w programie IB MYP (w klasie 2) i będący niezbędnym warunkiem ukończenia programu.
   • program wolontariatu Service as Action – program realizowany przez dwa lata, rozwijający postawy społeczne promujące działania na rzecz potrzebujących, społeczności szkolnej czy lokalnej.

  Programy rozszerzone:

  • język angielski,
  • język polski,
  • historia.
  W klasie III i IV będziesz już realizował Program Dyplomowy Matury Międzynarodowej IB DP:

  • wszystkie przedmioty (z wyjątkiem języka ojczystego) są nauczane w języku angielskim,
  • 7 godzin nauki języka angielskiego tygodniowo
  • 2 lub 3 przedmioty na poziomie standardowym SL (4 godziny tygodniowo) 
  • 3 lub 4 przedmioty na poziomie rozszerzonym HL (6 godzin tygodniowo) 
 • grupa przedmiotowa przedmiot poziom
  1 grupa przedmiotowa język polski A    SL lub HL
  2 grupa przedmiotowa język angielski B   HL
  3 grupa przedmiotowa historia lub psychologia      SL lub HL
  4 grupa przedmiotowa biologia lub ekologia i społeczeństwo (ESS)    SL 
  5 grupa przedmiotowa matematyka AI*  SL  
  6 grupa przedmiotowa psychologia lub II język obcy** SL lub HL
  *matematyka AI – to kurs matematyki dla uczniów, którzy chcą zdobyć dogłębną wiedzę matematyczną, ale lubią praktyczne zastosowanie matematyki w rzeczywistych sytuacjach życiowych. Kurs ten przeznaczony jest dla osób chcących kontynuować swoją karierę naukową na przedmiotach, dla których matematyka jest narzędziem, jak medycyna, nauki humanistyczne czy biznes.
  ** II język obcy – poziom SL – przeznaczony dla uczniów, którzy znają dany język co najmniej na poziomie A2+ wg klasyfikacji Rady Europy.
  ** II język obcy –  poziom HL – przeznaczony dla uczniów, którzy znają dany język co najmniej na poziomie B1+ wg klasyfikacji Rady Europy.

  Uwaga! propozycje wyborów przedmiotowych mogą ulec zmianie.

  • a także 3 interdyscyplinarne obszary edukacyjne:
  • teorię wiedzy (TOK – Theory of Knowledge), czyli przedmiot będący kursem krytycznego myślenia, stawiający na dogłębną analizę metod i narzędzi badawczych odpowiednich dla poszczególnych dziedzin wiedzy,
  • program rozwoju osobistego CAS (Creativity, Activity, Service), który służy rozwojowi osobistemu i samodoskonaleniu, a także rozwija postawy prospołeczne, promując działania na rzecz potrzebujących, społeczności szkolnej czy lokalnej,
  • pracę dyplomową (EE – Extended Essay), będącą samodzielną rozprawą badawczą z wybranego przez Ciebie przedmiotu.

  Trwa rekrutacja do klas 1 na rok szkolny 2024/2025

  REKRUTACJA DO KLAS 1


   Program stypendialny w Liceum Paderewski 

  Uczniowie Liceum Paderewski mogą uzyskać stypendia za wysokie wyniki w nauce, a także za wyniki olimpijskie. Przykładowo: uczeń klasy 2 ze średnią 5,12, który otrzymał tytuł finalisty Olimpiady Biologicznej na szczeblu ogólnopolskim, na koniec klasy 2 otrzymuje 3500 zł (1500 zł za wyniki w nauce oraz 2000 zł za wynik olimpiady), tj. 291 zł miesięcznie.

  Szczegółowe informacje znajdują się pod linkiem: Regulamin stypendiów.

  Współpraca: