Zasady przyjęć – rekrutacja uzupełniająca do klasy 3


Aktualnie prowadzimy rekrutację uzupełniającą do klas 3 programu polskiego dwujęzycznego oraz programu międzynarodowego IB DP. 

Program polski dwujęzyczny  Program międzynarodowy IB Zgłoszenie kandydata  Terminy i opłaty

 

ZGŁOSZENIE KANDYDATA

Zgłoszenie kandydata do szkoły następuje poprzez wypełnienie niżej zamieszczonego formularza oraz listu motywacyjnego online. Po otrzymaniu zgłoszenia koordynator ds. przyjęć skontaktuje się z Państwem w celu ustalenia dalszych szczegółów procedury rekrutacyjnej.

Kwestionariusz kandydata         List motywacyjny

KLASA 3 – PROGRAM POLSKI DWUJĘZYCZNY

zgłoszenie kandydata w okresie 1 półrocza roku szkolnego

zgłoszenie kandydata w okresie 2 półrocza roku szkolnego

ZASADY PRZYJĘĆ

Kandydaci przyjmowani są do MLO Paderewski na podstawie:

 • ocen klasyfikacyjnych uzyskanych na koniec 2 klasy szkoły szkoły średniej z: j. polskiego, matematyki, j. angielskiego oraz dwóch przedmiotów rozszerzonych w wybranym profilu,
 • oceny z zachowania minimum dobrego,
 • wyniku egzaminu wstępnego z języka angielskiego (min. 75%)*,
 • wyniku rozmowy rekrutacyjnej.

Kandydaci przyjmowani są do MLO Paderewski na podstawie:

 • ocen klasyfikacyjnych z 1 półrocza 3 klasy z j. polskiego, matematyki, j. angielskiego oraz dwóch przedmiotów rozszerzonych w wybranym profilu,
 • oceny z zachowania minimum dobrego,
 • wyniku egzaminu wstępnego z języka angielskiego (min. 75%)*,
 • wyniku rozmowy rekrutacyjnej.
*zwolnienie z egzaminu wstępnego z języka angielskiego kandydatów, którzy posiadają certyfikat z języka angielskiego: TELC, TOEFL na poziomie B1+ lub FCE (ocena B) lub wyższy.
DOKUMENTY

Kandydaci zostaną poproszeniu o przesłanie skanu/zdjęcia:

 • kopii świadectwa ukończenia 2 klasy szkoły średniej,
 • kopii opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej – o ile kandydat posiada.

Kandydaci zostaną poproszeniu o przesłanie skanu/zdjęcia:

 • wykazu ocen klasyfikacyjnych z 1 półrocza 3 klasy,
 • kopii opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej – o ile kandydat posiada.

 

PROFILE

W klasie 3 programu polskiego dwujęzycznego z językiem angielskim do wyboru są 3 profile, w ramach których uczeń uzyskuje:

 • przygotowanie do biegłego, profesjonalnego posługiwania się językiem angielskim,
 • 7 godzin nauki języka angielskiego tygodniowo,
 • 3 godziny nauki drugiego języka obcego tygodniowo,
 • współpracę z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie, SGH w Warszawie.
PROFIL BIOLOGICZNO-CHEMICZNY DWUJĘZYCZNY - szczegółowy opis

Doskonały wybór dla przyszłych studentów kierunków przyrodniczych i medycznych, również na uczelniach zagranicznych.

Przedmioty realizowane w zakresach rozszerzonych:

 • język angielski
 • biologia
 • chemia 
PROFIL HUMANISTYCZNY DWUJĘZYCZNY - szczegółowy opis

Idealne rozwiązanie dla miłośników nauk społecznych i humanistycznych, którzy planują studia na kierunkach takich, jak: psychologia, filologie, prawo, socjologia, administracja, filozofia, wszelkich wydziałach artystycznych. Przygotowanie do matury tzw. dwujęzycznej z języka angielskiego i wybranych przedmiotów profilowych.

Przedmioty realizowane w zakresach rozszerzonych:

 • język angielski
 • język polski
 • geografia
PROFIL MATEMATYCZNY DWUJĘZYCZNY - szczegółowy opis

Idealne rozwiązanie dla miłośników nauk ścisłych, którzy planują studia na kierunkach matematycznych, politechnicznych, informatycznych lub ekonomicznych, również na uczelniach zagranicznych.

Przedmioty realizowane w zakresach rozszerzonych:

 • język angielski
 • matematyka
 • geografia lub fizyka
 • dla chętnych: informatyka

KLASA 3 - PROGRAM MIĘDZYNARODOWY IB DP

zgłoszenie kandydata w okresie 1 półrocza roku szkolnego

zgłoszenie kandydata w okresie 2 półrocza roku szkolnego

ZASADY PRZYJĘĆ

Kandydaci przyjmowani są do MLO Paderewski na podstawie:

 • ocen klasyfikacyjnych uzyskanych na koniec 2 klasy szkoły szkoły średniej z: j. polskiego, matematyki, j. angielskiego oraz dwóch przedmiotów rozszerzonych w wybranym profilu,
 • oceny z zachowania minimum dobrej,
 • wyniku egzaminu wstępnego z języka angielskiego (min. 75%)*,
 • wyników egzaminów wstępnych z przedmiotów rozszerzonych (poziom HL) (wynik min. 75%). Egzaminy pisemne przeprowadzane są w języku angielskim.
 • wyniku rozmowy rekrutacyjnej.

Kandydaci przyjmowani są do MLO Paderewski na podstawie:

 • ocen klasyfikacyjnych z 1 półrocza 3 klasy z j. polskiego, matematyki, j. angielskiego oraz dwóch przedmiotów rozszerzonych w wybranym profilu,
 • oceny z zachowania minimum dobrej,
 • wyniku egzaminu wstępnego z języka angielskiego (min. 75%)*,
 • wyników egzaminów wstępnych z przedmiotów rozszerzonych (poziom HL) (wynik min. 75%). Egzaminy pisemne przeprowadzane są w języku angielskim.
 • wyniku rozmowy rekrutacyjnej.
*zwolnienie z egzaminu wstępnego z języka angielskiego kandydatów, którzy posiadają certyfikat z języka angielskiego: TELC, TOEFL na poziomie B2 lub FCE (ocena B) lub wyższy.
DOKUMENTY

Kandydaci zostaną poproszeniu o przesłanie skanu/zdjęcia:

 • kopii świadectwa ukończenia 2 klasy szkoły średniej,
 • kopii opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej – o ile kandydat posiada.

Kandydaci zostaną poproszeniu o przesłanie skanu/zdjęcia:

 • wykazu ocen klasyfikacyjnych z 1 półrocza 3 klasy,
 • kopii opinii z poradni psychologiczno-pedagogicznej – o ile kandydat posiada.

 

PROFILE

W klasie 3 realizowany jest Program Dyplomowy Matury Międzynarodowej IB DP, w którym:

 • wszystkie przedmioty (z wyjątkiem języka ojczystego) są nauczane w języku angielskim,
 • obowiązuje 7 godzin nauki języka angielskiego tygodniowo,
 • uczniowie wybierają 2 lub 3 przedmioty na poziomie standardowym SL (4 godziny tygodniowo),
 • uczniowie wybierają 3 lub 4 przedmioty na poziomie rozszerzonym HL (6 godzin tygodniowo).

W roku szkolnym 2023/2024 proponujemy naukę w klasach 4 w profilach:

PROFIL POLITECHNICZNY - szczegółowy opis
Idealne rozwiązanie dla miłośników nauk ścisłych, którzy planują studia na wszelkich kierunkach politechnicznych, architekturze, informatyce, mechatronice.

grupa przedmiotowa przedmiot poziom
1 grupa przedmiotowa język polski A    SL 
2 grupa przedmiotowa język angielski B   HL
3 grupa przedmiotowa geografia        SL
4 grupa przedmiotowa fizyka         SL lub HL
  lub informatyka 
HL
5 grupa przedmiotowa matematyka AA*      SL lub HL 
6 grupa przedmiotowa informatyka
HL
  lub fizyka
SL lub HL
  lub II język obcy lub geografia SL
*matematyka AI – stosowanie matematyki w problemach z życia wziętych, uczniowie muszą widzieć matematykę w otaczających ich świecie i chcą rozwijać narzędzia i umiejętności pomagające im interpretowanie zjawisk otaczającego ich świata.
*matematyka AA – podejście teoretyczne do matematyki, uczniowie muszą mieć zaawansowane umiejętności obliczeniowe, muszą lubić wyzwania i analityczne podejście do nauki.
 • a także 3 interdyscyplinarne obszary edukacyjne:
 • teorii wiedzy (TOK – Theory of Knowledge) obejmujący naukę krytycznego myślenia, analizę procesów poznawczych oraz poznanie metod i narzędzi badawczych odpowiednich dla poszczególnych przedmiotów,
 • program twórczość-działanie-służba (CAS – Creativity, Action, Service), który służy rozwojowi i samodoskonaleniu, a także rozwija postawę prospołeczną, promując działania na rzecz potrzebujących, społeczności szkolnej czy lokalnej,
 • pracę dyplomową (EE – Extended Essay) będącą samodzielną rozprawą badawczą z wybranego przez Ciebie przedmiotu.
PROFIL BIZNESOWY - szczegółowy opis
Idealne rozwiązanie dla miłośników nauk ścisłych, którzy planują studia na kierunkach takich, jak biznes, bankowość, zarządzanie, ekonomia, marketing czy finanse.

 

grupa przedmiotowa

przedmiot poziom
1 grupa przedmiotowa język polski A    SL 
2 grupa przedmiotowa język angielski B   HL
3 grupa przedmiotowa geografia lub historia      HL
4 grupa przedmiotowa ekologia i społeczeństwo (ESS) SL 
5 grupa przedmiotowa matematyka AA*      SL lub HL 
6 grupa przedmiotowa historia HL
  lub psychologia
HL
  lub II język obcy  SL lub HL
*matematyka AI – stosowanie matematyki w problemach z życia wziętych, uczniowie muszą widzieć matematykę w otaczających ich świecie i chcą rozwijać narzędzia i umiejętności pomagające im interpretowanie zjawisk otaczającego ich świata.
*matematyka AA – podejście teoretyczne do matematyki, uczniowie muszą mieć zaawansowane umiejętności obliczeniowe, muszą lubić wyzwania i analityczne podejście do nauki.
 • a także 3 interdyscyplinarne obszary edukacyjne:
 • teorii wiedzy (TOK – Theory of Knowledge) obejmujący naukę krytycznego myślenia, analizę procesów poznawczych oraz poznanie metod i narzędzi badawczych odpowiednich dla poszczególnych przedmiotów,
 • program twórczość-działanie-służba (CAS – Creativity, Action, Service), który służy rozwojowi i samodoskonaleniu, a także rozwija postawę prospołeczną, promując działania na rzecz potrzebujących, społeczności szkolnej czy lokalnej,
 • pracę dyplomową (EE – Extended Essay) będącą samodzielną rozprawą badawczą z wybranego przez Ciebie przedmiotu.
PROFIL MEDYCZNY - szczegółowy opis
Doskonały wybór dla przyszłych studentów kierunków przyrodniczych i medycznych.

 

grupa przedmiotowa

przedmiot poziom
1 grupa przedmiotowa język polski A    SL 
2 grupa przedmiotowa język angielski B   HL
3 grupa przedmiotowa geografia lub psychologia    SL
4 grupa przedmiotowa biologia HL
5 grupa przedmiotowa matematyka AI*      SL 
6 grupa przedmiotowa chemia HL
*matematyka AI – stosowanie matematyki w problemach z życia wziętych, uczniowie muszą widzieć matematykę w otaczających ich świecie i chcą rozwijać narzędzia i umiejętności pomagające im interpretowanie zjawisk otaczającego ich świata.
*matematyka AA – podejście teoretyczne do matematyki, uczniowie muszą mieć zaawansowane umiejętności obliczeniowe, muszą lubić wyzwania i analityczne podejście do nauki.
 • a także 3 interdyscyplinarne obszary edukacyjne:
 • teorii wiedzy (TOK – Theory of Knowledge) obejmujący naukę krytycznego myślenia, analizę procesów poznawczych oraz poznanie metod i narzędzi badawczych odpowiednich dla poszczególnych przedmiotów,
 • program twórczość-działanie-służba (CAS – Creativity, Action, Service), który służy rozwojowi i samodoskonaleniu, a także rozwija postawę prospołeczną, promując działania na rzecz potrzebujących, społeczności szkolnej czy lokalnej,
 • pracę dyplomową (EE – Extended Essay) będącą samodzielną rozprawą badawczą z wybranego przez Ciebie przedmiotu.
PROFIL HUMANISTYCZNY - szczegółowy opis
Idealne rozwiązanie dla miłośników nauk społecznych i humanistycznych, którzy planują studia na kierunkach takich, jak: psychologia, filologie, prawo, socjologia, administracja, filozofia, wszelkich wydziałach artystycznych.

grupa przedmiotowa przedmiot poziom
1 grupa przedmiotowa język polski A    SL 
2 grupa przedmiotowa język angielski B   HL
3 grupa przedmiotowa historia lub psychologia   SL lub HL
4 grupa przedmiotowa biologia lub ekologia i społeczeństwo (ESS) SL 
5 grupa przedmiotowa matematyka AI*       SL 
6 grupa przedmiotowa psychologia lub II język obcy  SL lub HL

*matematyka AI – stosowanie matematyki w problemach z życia wziętych, uczniowie muszą widzieć matematykę w otaczających ich świecie i chcą rozwijać narzędzia i umiejętności pomagające im interpretowanie zjawisk otaczającego ich świata.

 • a także 3 interdyscyplinarne obszary edukacyjne:
 • teorii wiedzy (TOK – Theory of Knowledge) obejmujący naukę krytycznego myślenia, analizę procesów poznawczych oraz poznanie metod i narzędzi badawczych odpowiednich dla poszczególnych przedmiotów,
 • program twórczość-działanie-służba (CAS – Creativity, Action, Service), który służy rozwojowi i samodoskonaleniu, a także rozwija postawę prospołeczną, promując działania na rzecz potrzebujących, społeczności szkolnej czy lokalnej,
 • pracę dyplomową (EE – Extended Essay) będącą samodzielną rozprawą badawczą z wybranego przez Ciebie przedmiotu.

TERMINY I OPŁATY
 • opłata egzaminacyjna – 400 zł płatna do 5 dni przed sesją rekrutacyjną.

Wpłaty dotyczące opłaty egzaminacyjnej rodzice dokonują na konto: PKO BP II Oddział w Lublinie 38 1020 3150 0000 3202 0058 0431.

 • terminy egzaminu wstępnego z języka angielskiego oraz rozmowy rekrutacyjnej są ustalane indywidualnie.

Masz dodatkowe pytania w sprawie rekrutacji?

Skontaktuj się z koordynatorem ds. przyjęć Anną Wojciechowską.

SPRAWDŹ DYŻUR KOORDYNATORA

Współpraca: