Bezpieczeństwo

Znakiem rozpoznawczym naszej szkoły jest przyjazna atmosfera, która jest zasługą życzliwych nauczycieli – troskliwych, zainteresowanych uczniami i  sprawiedliwie oceniających. Bezpieczeństwo emocjonalne naszych wychowanków jest dla nas niezwykle ważne, dlatego psycholożka szkolna oraz wychowawcy stale współpracują z rodzicami i dziećmi dla lepszego zrozumienia ich potrzeb. Dzieci  są również pod stałą opieką pielęgniarki, a budynek szkoły wyposażony jest w zewnętrzny system monitoringu.

W Szkole Podstawowej Paderewski:

  • uczymy w przyjaznej atmosferze
  • dajemy uczniom wsparcie w każdej sytuacji
  • dbamy o budowanie pozytywnych więzi pomiędzy uczniami
  • pielęgnujemy u uczniów postawy wrażliwości i wzajemnego szacunku.

 

Współpraca: