Efektywne kształcenie


Wiemy, jak ważny jest  kontakt ze szkołą, dlatego z tak ogromną uwagą, niezależnie od sytuacji, dbamy o wysoki poziom nauczania oraz relacje z uczniami oraz rodzicami. Przyjazna atmosfera i dobry kontakt z nauczycielami dają uczniom poczucie bezpieczeństwa, a to sprzyja efektywnej nauce.

 

Jak uczymy?

Jako jedyni w Lublinie posiadamy autoryzację międzynarodowej organizacji International Baccalaureate i uczymy zgodnie z  programami IB PYP oraz IB MYP. Kształcimy świadomych i odpowiedzialnych obywateli świata, rozwijając cechy zawarte w profilu ucznia IB.

Zajęcia dla najmłodszych uczniów (w klasach 1-3) są dostosowane do ich potrzeb, by efektywnie realizowali program edukacji wczesnoszkolnej. Nauczyciele-specjaliści prowadzą lekcje języka angielskiego i wychowania fizycznego (po 4 godziny w tygodniu) oraz zajęcia komputerowe, z rytmiki, religii bądź etyki (po 1 godzinie w tygodniu).

W klasach starszych realizujemy rozszerzony program nauki języka angielskiego. Od klasy czwartej wzrasta liczba godzin: 5 h tygodniowo + 1h z native speakerem, a dodatkowo uczniowie rozpoczynają naukę drugiego języka obcego (hiszpański, francuski, niemiecki).

Już w pierwszych klasach wprowadzamy elementy CLIL (Content and Language Integrated Learning), czyli nauczania językowo-przedmiotowego. Poprzez integrowanie treści z rożnych dziedzin w czasie nauki języka obcego, dzieci uczą się m.in. łączenia informacji z różnych obszarów tematycznych oraz korzystania ze źródeł w językach obcych.


Polecamy artykuł „CLIL łączy i inspiruje, czyli jak wygląda skuteczna nauka angielskiego”


Czas na naukę w szkole maksymalnie wykorzystujemy na zdobywanie wiedzy. W Szkole Podstawowej Paderewski uczniowie biorą udział w projektach międzynarodowych, wycieczkach, projektach edukacyjnych, warsztatach na terenach zielonych i innych rozwijających aktywnościach  oraz inspirujących zajęciach pozalekcyjnych. Nasi uczniowie uzyskują bardzo dobre wyniki z egzaminu ósmoklasisty, a także osiągają wiele sukcesów naukowych, artystycznych i sportowych.

Nauczyciele w Szkole Podstawowej Paderewski stosują na lekcjach ocenianie kształtujące. Jest to forma pracy z uczniem, w której na pierwszy plan wychodzi informacja zwrotna. Nasi nauczyciele:

  • określają cele lekcji w języku zrozumiałym dla ucznia,
  • ustalają kryteria sukcesu, czyli to, co będzie brane pod uwagę przy ocenie pracy ucznia (NaCoBeZu),
  • stosują efektywną informację zwrotną, która pomaga uczniowi docenić swoje mocne strony, a także wskazuje obszary do pracy i sposoby poprawy,
  • korzystają z samooceny oraz oceny koleżeńskiej.

Współpraca: