Języki obce


Uczniowie Międzynarodowej Szkoły Podstawowej Paderewski uczą się języka angielskiego już od pierwszej klasy w wymiarze 4 godz. tygodniowo (w klasach od czwartej do ósmej: 6 godz. tygodniowo, w tym jedna godzina z native speakerem). W klasie czwartej uczniowie wybierają drugi język obcy spośród poniższych:

  • j. hiszpański
  • j. niemiecki
  • j. francuski

Już od pierwszej klasy realizujemy nauczanie dwujęzyczne. Stosując na lekcjach metodę CLIL (Content and Language Integrated Learning), przekazujemy wiedzę z wybranego przedmiotu w języku obcym. Dzięki temu nasi uczniowie zdobywają wiedzę z różnych dziedzin, przy okazji poszerzając umiejętności językowe.

W pracy z uczniami nauczyciele uwzględniają ich zróżnicowane potrzeby, a także różne style uczenia się. Nasz model nauczania języków obcych wspiera integrację wszystkich kształconych umiejętności: słuchania, mówienia, czytania i pisania.


W ramach zajęć dodatkowych uczniowie mają możliwość uczyć się języka: hiszpańskiego, rosyjskiego, niemieckiego, migowego.

Współpraca: