Programy i projekty


 Akcja KA1 „Mobilność kadry edukacji szkolnej”: Doskonalenie nauczania interdyscyplinarnego i problemowego w Międzynarodowej Szkole Podstawowej Paderewski w Lublinie 

We wrześniu 2019 r. otrzymaliśmy informację o zatwierdzeniu do realizacji naszego projektu dot. mobilności kadry edukacji szkolnej w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój (PO WER). Poprzez udział kadry w szkoleniach i wizytach studyjnych w szkołach międzynarodowych (tzw. job shadowing), projekt ma na celu doskonalenie nauczania interdyscyplinarnego i problemowego, a także stawia na rozwój znajomości języka angielskiego naszej kadry oraz kształcenie kompetencji kluczowych naszych uczniów.

 


 Projekty międzynarodowe Erasmus+ 

Erasmus+ to program Unii Europejskiej w dziedzinie edukacji, szkoleń, młodzieży i sportu na lata 2014-2020. Jego całkowity budżet wynosi 14,7 mld euro.

Erasmus+ opiera się na osiągnięciach europejskich programów edukacyjnych, które funkcjonowały przez 25 lat, i jest wynikiem połączenia następujących europejskich inicjatyw realizowanych przez Komisję Europejską w latach 2007-2013:

  • programu „Uczenie się przez całe życie”,
  • programu „Młodzież w działaniu”,
  • Erasmus Mundus,
  • Tempus,
  • Alfa,
  • Edulink,

oraz programów współpracy z krajami uprzemysłowionymi w dziedzinie szkolnictwa wyższego.

 Projekt: I like to move it, move it! (2019-2022) 

Międzynarodowa Szkoła Podstawowa Paderewski otrzymała kolejną dotację na realizację międzynarodowego projektu.

Projekt „I like to move it, move it” to 3-letni projekt realizowany z funduszu Erasmus+ we współpracy ze szkołami w Grecji, Bułgarii oraz na Cyprze.Dzięki projektowi uczniowie lepiej poznają koncept ruchu, realizując zagadnienia z czterech modułów: rozwój fizyczny, sztuka i kultura, globalizacja oraz technologia i innowacja.

Regulamin

Relacja z realizacji projektu:

 Projekt: Connected with the Environment (2017-2019) 

Projekt „Connected with the Environment” to 2-letni projekt realizowany z funduszu Erasmus+ we współpracy ze szkołami w Słowenii, Austrii, Chorwacji oraz Grecji. Dzięki projektowi uczniowie lepiej poznają środowisko, realizując zagadnienia z czterech modułów: historia, relacje międzyludzkie, technologia oraz ekologia.

Regulamin

MODULE 1: History and Culture

Relacje z realizacji projektów:

Współpraca: