Misja szkoły


Fundamentem szkoły jest współpraca nauczycieli, uczniów oraz rodziców w atmosferze zaufania i bezpieczeństwa.

Dążymy do równowagi między rozwojem umysłowym, emocjonalnym, artystycznym i fizycznym, wierząc, że harmonia tych obszarów prowadzi do szczęścia, poczucia spełnienia i sensu życia. Uczymy skutecznie, ciekawie i innowacyjnie, kładąc nacisk na kompetencje kluczowe i krytyczne myślenie. Pamiętamy, że to zadaniem szkoły jest efektywne nauczanie, a dziecko ma w domu prawo do czasu wolnego i odpoczynku.

Jesteśmy szkołą międzynarodową – uczymy otwartości oraz szacunku do siebie, innych i świata wokół, a także tolerancji innych kultur.

Krzewimy wśród uczniów wartości obywatelskie, kształcąc wśród nich odpowiedzialność za własne otoczenie i proces uczenia się.

Współpraca: