Jak przygotować się do matury z matematyki?

Agnieszka Ułanowicz-Święch, Marcin Boryc

Matematyka jest trzecim, oprócz języka polskiego i języka obcego, przedmiotem obowiązkowym na egzaminie maturalnym. Jedni maturę z matematyki chcą po prostu „zaliczyć”, innym zależy, żeby zdać ją jak najlepiej, aby dostać się na wymarzone studia. Niezależnie od tego, do której grupy należycie, ważne jest, żeby wiedzieć, jak przygotować się do tego egzaminu. Mamy nadzieję, że informacje, które chcemy Wam przekazać, podpowiedzą, jak to zrobić.

 

Zapoznajcie się z proceduram 

Matura z matematyki na poziomie podstawowym w 2021 roku będzie trwała 170 minut (jak w latach poprzednich) i będzie składała się z 28 zadań zamkniętych i 7 zadań otwartych (krótkiej odpowiedzi i długiej odpowiedzi). Za bezbłędne rozwiązanie całego arkusza będzie można zdobyć 45 punktów (o 5 mniej niż w latach poprzednich).

Podczas egzaminu maturalnego z matematyki będziecie mogli korzystać z karty wzorów i tablic matematycznych, opracowanych przez Centralną Komisję Egzaminacyjną:
EGZAMIN_MATURALNY_Wybrane_wzory_matematyczne, udostępnionych każdemu zdającemu przez szkołę. Każdy zdający na salę egzaminacyjną powinien przynieść kalkulator prosty, linijkę, cyrkiel, długopis z czarnym tuszem i oczywiście dowód tożsamości.

Zapoznajcie się z informatorem o egzaminie maturalnym z matematyki opracowanym przez CKE: EGZAMIN_MATURALNY_Informator_Matematyka, a także, co najważniejsze w tym roku, z Aneksem: EGZAMIN_MATURALNY_Aneks_2021. W tych dokumentach znajdziecie ogólne informacje o egzaminie z matematyki, wymaganiach, zasadach oceniania zadań, a także przykładowe zadania z rozwiązaniami.

Zaplanujcie pracę

Z uwagi na to, że na maturze z matematyki można korzystać z tablic i nie wszystkich wzorów trzeba nauczyć się na pamięć, powinniście dokładnie zapoznać się z tym, co można znaleźć w karcie wzorów: EGZAMIN_MATURALNY_Wybrane_wzory_matematyczne.

Materiał obowiązujący na maturze można podzielić
na następujące działy: 

 • liczby rzeczywiste,
 • wyrażenia algebraiczne,
 • równania i nierówności,
 • funkcje i ich własności,
 • trygonometria,
 • ciągi liczbowe,
 • geometria analityczna,
 • planimetria,
 • stereometria,
 • elementy statystyki i rachunek prawdopodobieństwa.

 

Zróbcie plan swoich przygotowań do egzaminu na podstawie kalendarza roku szkolnego.
 Nie zostawiajcie wszystkiego na ostatni moment, uczcie się spokojnie i systematycznie. Naszym zdaniem, najlepszym sposobem będzie rozwiązywanie zadań maturalnych najpierw z poszczególnych działów, a następnie, na miesiąc przed maturą, rozwiązywanie całych arkuszy maturalnych. Dzięki temu poznacie rodzaje zadań, które pojawiają się na maturze oraz sposoby ich rozwiązania. Zauważycie też, że sposoby te opierają się na pewnych schematach, które jesteście w stanie opanować, ćwicząc je systematycznie. Jednym słowem — ćwiczcie i jeszcze raz ćwiczcie.

Pewnie zastanawiacie się, skąd czerpać zadania, które warto rozwiązać, przygotowując się do egzaminu. Poniżej znajdziecie kilka naszych propozycji.

 1. Informator maturalny: EGZAMIN_MATURALNY_Informator_Matematyka.
 2. Polecamy zbiory zadań w formie papierowej, np.:
 • „Teraz matura. Zbiór zadań i zestawów maturalnych”, wyd. Nowa Era;
 • „Zbiór zadań maturalnych Matematyka”, wyd. Omega;
 • „Zbiór zadań maturalnych”, wyd. OE Krzysztof Pazdro.

3. Zachęcamy również do korzystania z zasobów Internetu. Polecamy m.in.: portal www.matemaks.pl, a w nim dział: powtórka do matury.

Podczas rozwiązywania całych arkuszy maturalnych proponujemy skorzystać z zasobów CKE: egzamin w nowej formule, a także ze strony arkusze.pl, gdzie oprócz arkuszy maturalnych znajdziecie propozycje rozwiązań i schematy punktowania, które mogą stanowić dodatkowo cenne źródło podczas przygotowywań do egzaminu. Ponadto na stronie Zadania.info od początku marca co tydzień będą zamieszczane przykładowe próbne arkusze maturalne.

Postawcie sobie realne cele

Jak już wspomnieliśmy, jedni maturę z matematyki chcą po prostu „zdać”, innym zależy na jak najlepszych wynikach, aby dostać się na wymarzone studia. Absolutne minimum, by zdać ten egzamin,  wymaga skupienie się na prostszych treściach i typach zadań, które bardzo często się pojawiają. Pod tym linkiem znajdziecie informacje, jakie zadania i treści pojawiały się do tej pory najczęściej na egzaminach maturalnych: Matura. Najważniejsza wiedza. Rozwiązując arkusze, z pewnością sami zauważycie pewne schematy w doborze zadań maturalnych i ocenicie, które z nich idą Wam najlepiej.

Pracujcie samodzielnie

Samodzielna nauka jest bardzo ważna, pozwala zdiagnozować, z którymi zagadnieniami macie problem. Rozwiązując zadania i zestawy maturalne, sprawdzajcie swoje odpowiedzi z kluczami rozwiązań. Jeśli popełniacie błędy, nie poddawajcie się! Możecie korzystać z repetytoriów, poszukać informacji w Internecie albo poprosić o pomoc nauczyciela na konsultacjach.

Pracujcie codziennie. Jeśli codzienna porcja zadań z matematyki wejdzie Wam w nawyk, zadania okażą się coraz łatwiejsze do rozwiązania. Taka postawa pomoże Wam wyrobić dobre nastawienie do pracy i myśleć pozytywnie o sukcesie na egzaminie maturalnym z matematyki.

Życzymy siły do pracy oraz sukcesów na egzaminie maturalnym! 

 

Bibliografia:
 1. Matura100orocent.pl
 2. Poradnik maturzysty
 3. buki.org
  Agnieszka Ułanowicz-Święch – dyplomowana nauczycielka matematyki w Międzynarodowym Liceum Paderewski w Lublinie, egzaminator egzaminu maturalnego. 

  Marcin Boryc – lider zespołu nauczycieli matematyki w Międzynarodowym Liceum Paderewski w Lublinie.


  Artykuły, które mogą Cię zainteresować:

Nasze szkoły