Projekty interdyscyplinarne w programie dwujęzycznym

30 stycznia 2022

Tworzenie projektów interdyscyplinarnych w klasach dwujęzycznych wpisało się już na stałe w kalendarz wydarzeń naszej szkoły.

Przedstawiamy wybrane prace projektowe uczniów klasy 1 i 2 programu dwujęzycznego. Prezentacje wyników prac odbywały się w języku angielskim w obecności nauczycieli języków obcych oraz opiekunów projektów w dniach 14-16 grudnia 2021 r.  Uczniowie weszli w rolę badaczy, naukowców, wynalazców i samodzielnie określali temat swojej pracy oraz stawiali pytania badawcze. Zapraszamy do zapoznania się z poniższymi pracami.

 


PRACE Z GEOFRAFII dotyczyły:

1. problemu niedoboru wody w Afryce (uczeń zbadał przyczyny niedoboru wody zarówno w aspekcie przyrodniczym, jak również w aspekcie antropogenicznym);

Prezentacja
Raport

 

 

2. różnorodnych problemów krajów Bliskiego Wschodu (uczeń zwrócił uwagę na problemy przyrodnicze, społeczne, religijne, rasowe, ekonomiczne czy ekologiczne, wskazał ponadto na ogromne zróżnicowanie badanego regionu);

 

 

Middle East problems-raport

 

 

 

3. współczesnego znaczenia i wykorzystania starych młynów znajdujących się na Lubelszczyźnie (uczeń podjął się odtworzenia jednego z takich budynków z klocków Lego);

MILLS in voivodeship lubelskie_infographic

 

4. współczesnych wydarzeń na granicy polsko- białoruskiej (uczeń zajął się problemem współczesnych migracji na świecie, przeanalizował ich przyczyny, kierunki oraz skutki).

Prezentacja – Human migrations

 


PRACE Z BIOLOGII dotyczyły:

1. wpływ promieniowania mikrofalowego na kiełkowanie i wzrost rzodkwi oraz kopru (uczeń wykazał pozytywny wpływ promieniowania na kiełkowanie wybranych roślin);

2. przeprowadzenia analizy czystości powietrza w strefach o różnym nasileniu ruchu drogowego przy użyciu powszechnie stosowanej skali porostowej (uczeń oznaczanie porostów w różnych rejonach Lublina);

 

 

 

 

 

 

3. preparacji liści w celu wykonania pracy plastycznej (uczennica połączyła kilka dyscyplin, przeanalizowała budowę tkankową liścia, typy nerwacji oraz blaszek liściowych i stworzyła pracę plastyczną);

 

 

4. wpływu nasion kopru i skórki pomarańczy na kiełkowanie rzeżuchy (uczennica wykazała, że
operując różnymi gatunkami roślin w ogrodach, możemy redukować ilość potrzebnych do uprawy herbicydów);

 

Raport- Allelopathy.pdf

 

 

 


5. wpływu kwaśnego pH na hodowlę pantofelków (uczeń hodował pantofelki, następnie hodowlę lekko zakwasił i obserwował zmiany, wykonanie projektu wymagało użycia mikroskopu świetlnego).

 

 

 


PRACE Z CHEMII dotyczyły:

1. różnic między reakcją stechiometryczną a niestechiometryczną i na tej podstawie znalezienie jak najbardziej efektywnego stosunku ilościowego substratów, aby uzyskać największą ilość gazu (uczennica zbudowała łódkę z butelki, w której przeprowadzała doświadczenie);

 

Projekt interdyscyplinarny – Produkt

 

 

 


2. wpływu temperatury na szybkość krystalizacji (uczeń przygotował hodowlę kryształów soli kuchennej NaCl i obserwował wzrost kryształów w różnych temperaturach (niska – w lodówce, pokojowa oraz wyższa – hodowla przy kaloryferze);

 

 

3. sprawdzenia, jak czynniki takie jak: temperatura, stężenie i stopień rozdrobnienia wpływają na szybkość krystalizacji (uczennice oceniały wpływ wymienionych czynników na następującą reakcję chemiczną: ocet + soda/proszek do pieczenia);

 

4. określenia roli kurkumy jako domowego wskaźnika pH roztworu (uczennica porównała otrzymane wyniki do używanych powszechnie wskaźników).

 


PRACE Z MATEMATYKI dotyczyły:

1. analizy historii kursów kilku kryptowalut oraz porównano wyniki do zysków z lokaty bankowej (uczniowie przygotowali infografikę dotyczącą tego problemu badawczego.

Produkt

What to do with a million free funds – is the investment in the bank deposit more profitable or is it better to invest in the cryptocurrencies presentation

 

2. odpowiedzi na pytanie: Jak bardzo pandemia wpłynęła na rozwój gospodarczy w Polsce?
(uczeń przedstawił dane PKB w Polsce od momentu wejścia Polski do UE; obliczył średni procentowy wzrost na przestrzeni tych lat oraz w okresie pandemii);

  

Prezentacja – Cryptocurrencies

 

 

 

3. odnajdywania ciągu Fibonacciego w naturze (uczeń podał przykłady z natury i życia codziennego, dotyczące omawianych pojęć, m.in. własną analizę budowy szyszek czy wymiary kart bankomatowych);

Prezentacja – GDP in Poland

 

 

4. sprawiedliwego podziału rzeczowego spadku

 

(uczeń znalazł, przeanalizował i sprawdził na konkretnym przykładzie algorytm, który pozwala podzielić niepodzielne dobra w sposób zadowalający wszystkich spadkobierców).

 

 

 

 


PRACE Z FIZYKI dotyczyły:

1. wyznaczania zależności przyśpieszenia ciała na równi pochyłej w zależności od jej kąta nachylenia (uczennica użyła powietrznego toru beztarciowego, aby wyeliminować opory ruchu)

Interdisciplinary_raport

Interdisciplinary_product_presentation

 

 

2. wyznaczania zależności szybkości modelu pociągu magnetycznego w zależności od jego masy.

 

Presentation

Raport.pdf 

 

 

 

3. wyznaczania zależności szybkości pęcherzyka powietrza zamkniętego w rurce z cieczą, w zależności od jej kąta nachylenia.

Raport

Presentation

 


Nauczyciele oceniający prezentację projektów docenili szczególnie:

  • użycie odpowiedniej terminologii w języku angielski, spójność i logikę prezentacji,
  • pracę ze źródłami naukowymi
  • kreatywność
  • zaangażowanie uczniów.

Dni Projektów Interdyscyplinarnych w klasach dwujęzycznych po raz kolejny udowodniły, że uczniowie naszej szkoły potrafią myśleć krytycznie, stawiać pytania, korzystać ze źródeł naukowych i dokonywać analizy badawczej.

 

 

Współpraca: