Program IB DP


 Korzyści dla uczniów 

IB DP to program wyjątkowy i prestiżowy, który w naszej szkole rozwija uczniów wszechstronnie, a jednocześnie otwiera im drogę na światowe uczelnie! Opiera się na innych podstawach programowych oraz kładzie większy nacisk na umiejętności zastosowania wiedzy oraz analizę problemów i zjawisk, które nie zawsze są wcześniej znane uczniom.

Dlaczego warto uczyć się w tym programie?

  • według badań absolwenci programu IB częściej odnoszą sukcesy akademickie i kończą najlepsze uniwersytety z wyróżnieniem;
  • bsolwenci programu podkreślają, że czują się dobrze przygotowani do podjęcia studiów uniwersyteckich, szczególnie w odniesieniu do wykorzystania umiejętności akademickich, takich jak pisanie dłuższych prac, zarządzanie niezależną pracą i czasem, krytyczne myślenie i umiejętności badawcze;
  • czelnie, zarówno w Polsce, jak i na świecie, doceniają absolwentów programu międzynarodowego IB, oferując im często bardzo preferencyjne warunki przyjęć;
  • uczniowie przygotowują się do życia w prawdziwym świecie dzięki naciskowi na kształcenie umiejętności kluczowych oraz cech Ucznia IB.

 

 

 Przedmioty i profile klas 

W ramach programu IB DP uczeń wybiera 6 przedmiotów, w tym przynajmniej trzy z wybranych przedmiotów muszą być nauczane na poziomie HL (Higher Level – poziom rozszerzony), reszta jest nauczana na poziomie SL (Standard Level – poziom podstawowy). Uczeń wybiera po jednym przedmiocie z następujących grup:

Sprawdź aktualne:    Profile klas międzynarodowych

 

Oprócz nauki 6 wybranych przedmiotów obowiązkowym elementem programu są również:

  • Teoria Wiedzy - TOK (Theory of Knowledge), czyli przedmiot będący kursem krytycznego myślenia, mający na celu nauczenie uczniów, jak radzić sobie z ogromem informacji napływających do nas w dzisiejszym świecie i odróżnić prawdę od fałszu, wiarygodne źródło informacji od niewiarygodnego;
  • Extended Essay, czyli niezależne, samodzielne badanie z wybranej przez ucznia dziedziny, którego zwieńczeniem jest esej zawierający 4000 słów;
  • Program Rozwoju Osobistego - Creativity, Activity, Service (CAS), którego celem jest wszechstronny rozwój ucznia (nie tylko od strony akademickiej) i przygotowanie go do działania na rzecz siebie i innych.
Współpraca: