Miłosz Mielecki

mmielecki@paderewski.lublin.pl
  • historia
  • działa na rzecz wymiany ze szkołą z Oldenburga, projekty Erasmus+
  • wychowawca klasy 3x

Motto:

Uczyć, bawiąc.

Kwalifikacje zawodowe:

według niego najważniejszym zadaniem nauczyciela jest zainteresowanie ucznia nauczanym przedmiotem. Jego sukcesy to średnia ocen maturalnych wyższa o 44% od średniej światowej, średnia ocen egzaminu gimnazjalnego wyższa o 27% od średniej krajowej oraz finaliści i laureaci gimnazjalnej Olimpiady Historycznej.

Pasje:

muzyka, sport, turystyka.

Nasze certyfikaty: