Program dwujęzyczny: Dni Projektów Interdyscyplinarnych 2023

1 lutego 2023

Uczniowie realizujący w Paderewskim program dwujęzyczny wzięli udział w corocznych Dniach Projektów Interdyscyplinarnych.

 

We współpracy z nauczycielami przedmiotów rozszerzonych wybrali temat projektu, metody badawcze oraz ustalali plan pracy. Produkty finalne zostały przedstawione w prezentacjach multimedialnych prezentowanych w języku angielskim. Ocenie podlegała znajomość języka angielskiego, a zwłaszcza terminologii specjalistycznej, umiejętność argumentacji i planowania.

Zapraszamy do zapoznania się z wybranymi projektami klasy 3a.


PRACE Z MATEMATYKI dotyczyły:

1. złotej proporcji w otacząjącym nas świecie oraz ciągu Fibonacciego

Prezentacja „Fibonacci sequence”

Prezentacja „Fibonacci sequence and golden ratio”

2. wyceny europejskiej opcji kupna w modelu dwumianowym

3. odpowiedzi na pytania: Czy piłka tenisowa odbija się wg matematycznych reguł? Czy wiek oraz wartość rynkowa piłkarza wpływają na jego oceny gry w sportowych mediach? Czy bardziej opłaca się strzelać bramki, czy ich nie tracić?

Infografika „Does the value of footballers affect their raitings?”

Prezentacja „Random Walk in stock-market prices”

Wideo „How the ball bounces change after every bounce”


PRACE Z CHEMII dotyczyły:

1. zastosowania i wykorzystanie związków o charakterze soli w medycynie

Prezentacja „The use of salt compounds in medicine”

2. rozpuszczalności tłuszczów

Wideo

3. określenia twardości wody

Wideo


PRACE Z BIOLOGII dotyczyły:

1. wpływu stylu życia młodych ludzi w XXI w. na płodność

Prezentacja „Fertility in 21 century”

2. poziomu świadomości  wpływu THC na organizm u osób w grupie wiekowej 15-22 lata

Prezentacja „The THC impact on human body systems”

3. opracowanie infografiki o zmianach w funkcjonowaniu człowieka w wyniku uszkodzeń wybranych partii mózgowia

Prezentacja „Effects of brain injury of man’s functioning”

4. suplementacji fosfokreatyny

5. tygodniowej diety i planu treningowego dla sportowca

Prezentacja „How our diet and type of training influences gaining muscle”

6. opracowanie osi czasu przedstawiającej sposoby leczenia depresji na przestrzeni dziejów

Prezentacja „Treatment of depression over the centuries”

7. diety przeciwzapalnej w chorobie Hashimoto


PRACE Z GEOGRAFII dotyczyły:

1. wpływu wojny na Ukrainie na globalny kryzys gospodarczy świata

Prezentacja

Infografika


Podczas pracy nad projektami uczniowie wykazali się samodzielnością, dociekliwością i umiejętnością posługiwania się różnorodnymi źródłami i terminologią w języku angielskim. Po raz kolejny udowodnili, że świetne pracują interdyscyplinarnie.

Zapraszamy do obejrzenia również pracu uczniów z Dni Projektów Interdyscyplinarnych 2021 i Dni Projektów Interdyscyplinarnych 2022.

Współpraca: