Język angielski


Uczniowie Międzynarodowego Liceum Paderewski realizują program klas dwujęzycznych lub matury międzynarodowej. Lekcje prowadzone są przez doświadczonych nauczycieli oraz native speakerów, którzy na bieżąco uczestniczą w szkoleniach, warsztatach i  konferencjach tematycznych w Polsce, jak i za granicą, stale podnosząc swoje umiejętności i kwalifikacje. Nasi nauczyciele to również szkoleniowcy, wizytatorzy, konsultanci programu międzynarodowego IB MYP i IB DP, którzy szkolą innych nauczycieli na całym świecie oraz egzaminatorzy maturalni i certyfikatów językowych takich jak TELC.

 

Klasy z programem dwujęzycznym

W oddziałach dwujęzycznych realizujemy 6 lekcji języka angielskiego w tygodniu w klasie I i II LO i 7 lekcji języka angielskiego w tygodniu w klasach III i IV LO prowadzonych przez doświadczonych nauczycieli oraz native speakerów. W trzeciej klasie 2 przedmioty profilowe są prowadzone w języku angielskim. Wykorzystanie metody CLIL oraz stały kontakt z językiem obcym sprawiają, że język staje się narzędziem zdobywania wiedzy, co również wiążę się z opanowaniem szerszego zasobu słownictwa, szczególnie specjalistycznego. Uczniowie już od pierwszej klasy realizują program języka angielskiego na poziomie klas dwujęzycznych – poziom III. DJ i w klasie maturalnej mają możliwość uzyskania certyfikatu TELC na poziomie B2 lub C1 wg Rady Europy, który stanowi świadectwo znajomości języka angielskiego uznawane w krajach Unii Europejskiej. Dwujęzyczna matura z języka angielskiego również oferuje uczniom korzystniejszy przelicznik punktów na renomowane uczelnie.

 

Klasy z programem matury międzynarodowej

Program międzynarodowy IB proponuje uczniom Międzynarodowego Liceum Paderewski 6 lekcji języka angielskiego w tygodniu w klasie I i II LO i 7 lekcji języka angielskiego w tygodniu w klasach III i IV LO prowadzonych przez doświadczonych nauczycieli oraz native speakerów. Klasy pierwsze przygotowujące się w przyszłości do programu IB DP rozpoczynają naukę od poziomu znajomości języka angielskiego minimum B1 wg Rady Europy. Język angielski jest stopniowo wprowadzany też na innych przedmiotach, a od drugiej klasy większość lekcji przedmiotowych  prowadzonych jest w języku angielskim.

Podążając za aktualnymi trendami w edukacji prowadzimy szereg zajęć wykorzystujących technologie informacyjne i komunikacyjne (TIK). Podczas lekcji korzystamy z nowoczesnych programów multimedialnych i atrakcyjnych ćwiczeń audiowizualnych. W celu podniesienia motywacji naszych uczniów wprowadzamy grywalizację i niesztampowe metody nauczania. Ponadto nasi uczniowie mają kontakt z uczniami szkół zagranicznych poprzez wymianę listów i rozmowy Skype, uczęszczają na koła języków obcych, uczestniczą w licznych projektach Erasmus + i wymianach zagranicznych oraz akcjach szkolnych, które umożliwiają doskonalenie kompetencji językowych w praktyce.

Współpraca: