Języki obce


W Międzynarodowym Liceum Paderewski stawiamy na naukę języków obcych. Nasi uczniowie doskonalą swoje zdolności językowe w grupach odpowiadającym ich umiejętnościom, które dają możliwość rozwoju, a w konsekwencji umożliwiają zdanie egzaminów maturalnych oraz egzaminu certyfikacyjnego. 

W ramach kształcenia językowego młodzież uczy się pod okiem doświadczonych lektorów i native speakerów, którzy na bieżąco uczestniczą w szkoleniach, warsztatach i  konferencjach tematycznych w Polsce, jak i za granicą. Stale podnoszą swoje umiejętności oraz kwalifikacje. Nasi nauczyciele to również szkoleniowcy, wizytatorzy, konsultanci programu międzynarodowego IB MYP i IB DP, którzy szkolą innych nauczycieli na całym świecie oraz egzaminatorzy certyfikatów językowych czy egzaminów maturalnych. 

Uczniowie mają możliwość uzyskania certyfikatu FCE oraz CAE, dzięki współpracy z British Council (egzaminy organizowane są w naszej szkole).

Dlaczego skutecznie uczymy języków? 

  • Korzystamy z nowoczesnych technologii informacyjnych i komunikacyjnych
  • Prowadzimy lekcje z wykorzystaniem programów multimedialnych, ćwiczeń audiowizualnych, grywalizacji i niesztampowe metod nauczania.
  • Stwarzamy okazję do stosowania języków w praktyce, jako narzędzie do zdobywania wiedzy.
  • Założyliśmy koła języków obcych.
  • Mamy kadrę, która inspiruje do nauki języków i zgłębiania obcych kultur.

 

 

JĘZYK ANGIELSKI 

Klasy z programem dwujęzycznym

W oddziałach dwujęzycznych realizujemy 6 lekcji języka angielskiego w tygodniu w klasie I i II LO i 7 lekcji języka angielskiego w tygodniu w klasach III i IV LO. W trzeciej klasie 2 przedmioty profilowe są prowadzone w języku angielskim. Wykorzystanie metody CLIL oraz stały kontakt z językiem obcym sprawiają, że język staje się narzędziem zdobywania wiedzy, co również wiążę się z opanowaniem szerszego zasobu słownictwa, szczególnie specjalistycznego. Uczniowie już od pierwszej klasy realizują program języka angielskiego na poziomie klas dwujęzycznych – poziom III. Dwujęzyczna matura z języka angielskiego również oferuje uczniom korzystniejszy przelicznik punktów na renomowane uczelnie.

Klasy z programem matury międzynarodowej

Program międzynarodowy IB proponuje uczniom Międzynarodowego Liceum Paderewski 6 lekcji języka angielskiego w tygodniu w klasie I i II LO i 7 lekcji języka angielskiego w tygodniu w klasach III i IV LO. Klasy pierwsze przygotowujące się w przyszłości do programu IB DP rozpoczynają naukę od poziomu znajomości języka angielskiego minimum B1 wg Rady Europy. Język angielski jest stopniowo wprowadzany też na innych przedmiotach, a od drugiej klasy większość lekcji przedmiotowych  prowadzonych jest w języku angielskim.

Ponadto nasi uczniowie doskonalą kompetencje językowe w praktyce, mając kontakt z młodzieżą ze szkół zagranicznych (wymieniają się listami, rozmawiają przez Skype, wyjeżdżają w ramach projektów Erasmus + i na wymiany międzynarodowe) oraz uczestnicząc w kołach języków obcych czy licznych akcjach szkolnych.

 

DRUGI JĘZYK OBCY (NIEMIECKI, HISZPAŃSKI)

W Paderewskim uczniowie mogą wybrać II język obcy w grupach na odpowiednim poziomie znajomości języka. W ofercie znajdują się grupy języka niemieckiego i hiszpańskiego.  System nauczania II języka obcego to ponaddziałowe pasma językowe, w grupach o ściśle określonym stopniu zaawansowania.

W I i II klasie realizujemy 3 godziny lekcyjne w tygodniu II języka obcego oraz dodatkową godzinę rozszerzenia, na której uczniowie mają możliwość przygotowania się pod kątem egzaminów maturalnych. Klasy III i IV w programie międzynarodowym realizują 4 godziny na poziomie SL i 6 godzin na poziomie HL.

Uczniowie uczestniczą w licznych projektach międzynarodowych, wymianach zagranicznych oraz akcjach szkolnych, które umożliwiają poszerzenie znajomości językowych i czynne jego zastosowanie. W szkole organizowane są spotkania z native speakerami i osobami związanymi z kulturą krajów nauczanego języka.

Nasza młodzież bierze udział w wielu konkursach językowych oraz innych związanych z kulturą krajów niemiecko- i hiszpańskojęzycznych. Zdobywają wysokie pozycje w konkursach przedmiotowych z języków obcych (np. laureaci i finaliści olimpiady z języka niemieckiego).

Od roku 2019 szkoła uczestniczy w prestiżowym projekcie Deutsch Plus objętym patronatem Ambasady Niemiec oraz Instytutu Goethego w Polsce, który daje możliwość uzyskania certyfikatu z języka niemieckiego.

 

Współpraca: