Działania społeczne


Jednym z filarów kształcenia w Międzynarodowym Liceum Ogólnokształcącym Paderewski jest rozwój empatii. To dzięki niej nasi uczniowie aktywnie biorą udział w wielu charytatywnych akcjach lokalnych, ogólnopolskich oraz międzynarodowych. Relacje z bieżących działań dostępne są w aktualnościach:

Działania społeczne w Paderewskim

Jak pomagamy?

Pomaganie i świadome działanie na rzecz ekologii są istotnymi elementami codzienności w Międzynarodowym Liceum Ogólnokształcącym Paderewski. Uczniowie podejmują różne inicjatywy w ramach wolontariatu w programie dwujęzycznym, a także realizując programy SA i CAS w programie międzynarodowym.

SA (Service as Action) i CAS (Creativity, Activity, Service) są elementami programów IB Middle Years Programme oraz Diploma Programme. Ich celem jest wszechstronny rozwój uczniów i przygotowanie ich do świadomego podejmowania działań na rzecz siebie i innych. Podstawą działań w ramach Service jest wiedza zdobyta na lekcjach, a następnie właściwe jej wykorzystanie. 

Działania społeczne angażują całą społeczność Międzynarodowych Szkół Paderewski. W akcje wolontariackie włączają się uczniowie, nauczyciele, absolwenci oraz bliscy spoza szkoły. Wiele inicjatyw realizujemy cykliczne. Poniżej wybrane akcje, podejmowane w Paderewskim.


Maraton Pisania Listów Amnesty International

Akcja organizowana jest co roku przez Amnesty International. W trakcie jej trwania piszemy i wysyłamy apele listowne do władz w obronie kilku osób z całego świata,  których prawa są naruszane bądź łamane. Do akcji włączają się nie tylko uczniowie, ale też nauczyciele, rodzice, rodzina i przyjaciele.

Opiekunką akcji jest Marzena Rybka

Operacja Czysta Rzeka i działania Eko Szkoły 

Operacja Czysta Rzeka ma charakter ogólnopolski i jest największą skoordynowaną akcją społecznego sprzątania rzek w Polsce. W ostatnich latach nasi uczniowie sprzątali tereny przy rzece w dzielnicy Tatary.

Opiekunką akcji jest dr Marta Kusznerczuk

WOŚP

Co roku wolontariusze i wolontariuszki ze Szkół Paderewski biorą udział w zbiórkach i wydarzeniach związanych z WOŚP. Przy Szkołach Paderewski działa Sztab #6901.

Opiekunką akcji jest Izabela Kopik

Szlachetna Paczka 

Co roku angażujemy się jako Darczyńcy Paczki, organizując zbiórkę darów dla wybranej Rodziny.

Opiekunką akcji jest dr Barbara Ostrowska

Paderewski Community Service

Grupa aktywizuje całą społeczność Paderewskiego. Wolontariusze zajmują się ekologią, pomocą dla zwierząt, bezpieczeństwem najmłodszych, dbają o ludzi starszych, schorowanych oraz udzielają pomocy uchodźcom z Ukrainy. Co roku w okresie Świąt Bożego Narodzenia organizują paczki dla seniorów, które dostarczane są do DPS w Lublinie.

Opiekunką grupy jest Anna Wojciechowska

Współpraca: