Projekty i wymiany międzynarodowe


 Wymiana Młodzieży ze szkołą z Niemiec 

Paderewski prowadzi projekt międzynarodowy ze szkołą partnerską w Niemczech – Graf-Anton-Guenther-Schule w Oldenburgu. Szkoły organizują wspólnie dwa razy do roku tygodniową wymianę młodzieży.

Więcej o projekcie: Wymiana Młodzieży ze szkołą z Niemiec


 Erasmus+ 

Od 2014 roku Liceum Paderewski realizuje projekty Erasmus+.

Więcej o projektach: Erasmus + 


 Canada Study Tour 

Od roku szkolnego 2022/2023 Liceum Paderewski współpracuje z Polish Academy of Canada, organizacją wspierającą rozwój młodych liderów i liderek. Organizatorem ogólnopolskiego projektu jest Canada Study Tour.

Więcej o inicjatywie: Canada Study Tour


Projekty zrealizowane

Comenius

Czytaj więcej o projekcie
W latach 2009-2015 realizowaliśmy projekty Comenius w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” (Lifelong Learning Programme) finansowanego ze środków Unii Europejskiej za pośrednictwem Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Agencji Narodowej w Warszawie.
Współpraca: