Canada Study Tour


 

Canada Study Tour jest kanadyjskim przedunwiersyteckim programem dla polskich szkół średnich, organizowanym przez Polish Academy of Canada we współpracy z Young Leaders.World i YLCC.

 

RELACJE Z REALIZACJI:

 


 

Opiekunka inicjatywy po stronie Liceum Paderewski:

Diana Chmielewska (d.chmielewska@paderewski.lublin.pl)

Współpraca: