Projekt „Deutsch Plus”


Od września 2019 Międzynarodowe Liceum Ogólnokształcące Paderewski jest partnerem sieci szkół „Deutsch Plus”.

Sieć szkół „Deutsch Plus” zrzesza ponad 200 szkół na terenie całej Polski. Powstała pod patronatem Ambasady Niemiec w Polsce.

Celem projektu jest zainteresowanie uczniów i nauczycieli językiem niemieckim i kulturą Niemiec, między innymi poprzez świadomość lepszej pozycji na rynku pracy, dzięki zdobytym umiejętnościom językowym.

Projekt w praktyce:

Współpraca: