Matura polska

Wyniki matur 2017 – wprowadzenie

Liceum Paderewski osiąga jedne z najwyższych wyników egzaminów maturalnych, zarówno w skali Lublina, jak i Lubelszczyzny oraz całego kraju.

Co nas wyróżnia z lubelskich szkół?
100 proc. zdanych matur
1. miejsce z fizyki poziom rozszerzony w województwie lubelskim,
3. miejsce z języka polskiego poziom rozszerzony w województwie lubelskim,
4. miejsce z geografii poziom rozszerzony w województwie lubelskim,
4. miejsce z języka angielskiego poziom podstawowy w województwie lubelskim.

 

Wyniki matur 2017 w programie matury polskiej

Wyniki matur 2017 w Liceum Paderewski w porównaniu ze średnią wojewódzką oraz krajową (przedmioty podstawowe)

Wyniki matur 2017 w Liceum Paderewski w porównaniu ze średnią wojewódzką oraz krajową (przedmioty dodatkowe – poziom rozszerzony)

Edukacyjna Wartość Dodana

Oprócz świetnych wyników maturalnych Liceum Paderewski charakteryzuje również wysoki poziom „Edukacyjnej Wartości Dodanej” (w skrócie EWD). To wskaźnik pozwalający ocenić efektywność nauczania w danej szkole. W przypadku liceów mierzy się go porównując wyniki osiągnięte przez poszczególnych uczniów na egzaminie gimnazjalnym, a następnie na egzaminie maturalnym.

Pod względem „Edukacyjnej Wartości Dodanej” (lata 2012-2014) z języka polskiego oraz humanistycznych przedmiotów maturalnych Liceum Paderewski zajmuje pierwsze miejsce w Lublinie.

Wyniki egzaminu maturalnego oraz EWD świadczą o tym, że potencjał uczniów Liceum Paderewski jest w pełni wykorzystywany. Obrazują to poniższe wykresy.

„Edukacyjna Wartość Dodana” Liceum Paderewski
(język polski, wskaźnik za okres 2014-2016)

„Edukacyjna Wartość Dodana” Liceum Paderewski
(przedmioty humanistyczne, wskaźnik za okres 2014-2016)

„Edukacyjna Wartość Dodana” Liceum Paderewski
(matematyka, wskaźnik za okres 2014-2016)

„Edukacyjna Wartość Dodana” Liceum Paderewski
(przedmioty przyrodnicze, wskaźnik za okres 2014-2016)

Nasze certyfikaty: