Matura polska


 

 Wyniki matur 2019 

Liceum Paderewski osiąga jedne z najwyższych wyników egzaminów maturalnych, zarówno w skali Lublina, jak i Lubelszczyzny oraz całego kraju.

100% zdanych matur
I miejsce z fizyki (poziom rozszerzony) w Lublinie, III miejsce w województwie lubelskim
V miejsce z biologii (poziom rozszerzony) w województwie lubelskim
V miejsce z języka polskiego (poziom podstawowy) w województwie lubelskim

 

Wyniki matur 2019 w programie matury polskiej

Wyniki matur 2019 w Liceum Paderewski w porównaniu ze średnią wojewódzką oraz krajową (przedmioty podstawowe)

Wyniki matur 2019 w Liceum Paderewski w porównaniu ze średnią wojewódzką oraz krajową (przedmioty dodatkowe – poziom rozszerzony)

 

Wyniki matur 2018 w programie matury polskiej

Wyniki matur 2018 w Liceum Paderewski w porównaniu ze średnią wojewódzką oraz krajową (przedmioty podstawowe)

Wyniki matur 2018 w Liceum Paderewski w porównaniu ze średnią wojewódzką oraz krajową (przedmioty dodatkowe – poziom rozszerzony)

 


 

Wyniki matur 2017 w programie matury polskiej

Wyniki matur 2017 w Liceum Paderewski w porównaniu ze średnią wojewódzką oraz krajową (przedmioty podstawowe)

Wyniki matur 2017 w Liceum Paderewski w porównaniu ze średnią wojewódzką oraz krajową (przedmioty dodatkowe – poziom rozszerzony)


 

Edukacyjna Wartość Dodana

Oprócz świetnych wyników maturalnych Liceum Paderewski charakteryzuje również wysoki poziom „Edukacyjnej Wartości Dodanej” (w skrócie EWD). To wskaźnik pozwalający ocenić efektywność nauczania w danej szkole. W przypadku liceów mierzy się go porównując wyniki osiągnięte przez poszczególnych uczniów na egzaminie gimnazjalnym, a następnie na egzaminie maturalnym.

Pod względem „Edukacyjnej Wartości Dodanej” (lata 2017-2019) z języka polskiego Liceum Paderewski zajmuje pierwsze miejsce w Lublinie oraz  trzecie na przedmiotach humanistycznych. Więcej informacji.

Wyniki egzaminu maturalnego oraz EWD świadczą o tym, że potencjał uczniów Liceum Paderewski jest w pełni wykorzystywany.

 

„Edukacyjna Wartość Dodana” Liceum Paderewski
(język polski, wskaźnik za okres 2014-2016)

„Edukacyjna Wartość Dodana” Liceum Paderewski
(przedmioty humanistyczne, wskaźnik za okres 2014-2016)

„Edukacyjna Wartość Dodana” Liceum Paderewski
(matematyka, wskaźnik za okres 2014-2016)

„Edukacyjna Wartość Dodana” Liceum Paderewski
(przedmioty przyrodnicze, wskaźnik za okres 2014-2016)

Nasze certyfikaty: