Matura polska


 Wyniki matur 2020 

Liceum Paderewski osiąga jedne z najwyższych wyników egzaminów maturalnych, zarówno w skali Lublina, jak i Lubelszczyzny oraz całego kraju. Mimo wielu utrudnień w roku szkolnym 2019/20 należymy do nielicznej grupy szkół w Lublinie, które mogą się wykazać 100% zdawalnością egzaminu maturalnego.

 

100% zdanych matur (w pierwszej sesji tylko pięć szkół w Lublinie)
8 z 10 przedmiotów rozszerzonych z wynikami wyższymi od średnich wojewódzkich i krajowych
6 przedmiotów uzyskało wyniki wyższe o 13-33% w porówaniu z rokiem ubiegłym
najwyższe średnie przedmiotowe: j. angielski, j. polski, biologia, geografia, informatyka, j. niemiecki, matematyka

 

Wyniki matur 2020 w programie matury polskiej

Wyniki matur 2020 w Liceum Paderewski w porównaniu ze średnią wojewódzką oraz krajową
(przedmioty podstawowe)

 

Wyniki matur 2020 w Liceum Paderewski w porównaniu ze średnią wojewódzką oraz krajową
(przedmioty dodatkowe – poziom rozszerzony)


Wyniki matur 2019 w programie matury polskiej

Wyniki matur 2019 w Liceum Paderewski w porównaniu ze średnią wojewódzką oraz krajową (przedmioty podstawowe)

Wyniki matur 2019 w Liceum Paderewski w porównaniu ze średnią wojewódzką oraz krajową (przedmioty dodatkowe – poziom rozszerzony)


Wyniki matur 2018 w programie matury polskiej

Wyniki matur 2018 w Liceum Paderewski w porównaniu ze średnią wojewódzką oraz krajową (przedmioty podstawowe)

Wyniki matur 2018 w Liceum Paderewski w porównaniu ze średnią wojewódzką oraz krajową (przedmioty dodatkowe – poziom rozszerzony)


Wyniki matur 2017 w programie matury polskiej

Wyniki matur 2017 w Liceum Paderewski w porównaniu ze średnią wojewódzką oraz krajową (przedmioty podstawowe)

Wyniki matur 2017 w Liceum Paderewski w porównaniu ze średnią wojewódzką oraz krajową (przedmioty dodatkowe – poziom rozszerzony)


 

Edukacyjna Wartość Dodana

Oprócz świetnych wyników maturalnych Liceum Paderewski charakteryzuje również wysoki poziom „Edukacyjnej Wartości Dodanej” (w skrócie EWD). To wskaźnik pozwalający ocenić efektywność nauczania w danej szkole. W przypadku liceów mierzy się go porównując wyniki osiągnięte przez poszczególnych uczniów na egzaminie gimnazjalnym, a następnie na egzaminie maturalnym.

Pod względem „Edukacyjnej Wartości Dodanej” (lata 2017-2019) z języka polskiego Liceum Paderewski zajmuje pierwsze miejsce w Lublinie oraz  trzecie na przedmiotach humanistycznych. Więcej informacji.

Wyniki egzaminu maturalnego oraz EWD świadczą o tym, że potencjał uczniów Liceum Paderewski jest w pełni wykorzystywany.

 

„Edukacyjna Wartość Dodana” Liceum Paderewski
(język polski, wskaźnik za okres 2014-2016)

„Edukacyjna Wartość Dodana” Liceum Paderewski
(przedmioty humanistyczne, wskaźnik za okres 2014-2016)

„Edukacyjna Wartość Dodana” Liceum Paderewski
(matematyka, wskaźnik za okres 2014-2016)

„Edukacyjna Wartość Dodana” Liceum Paderewski
(przedmioty przyrodnicze, wskaźnik za okres 2014-2016)

Nasze certyfikaty: