Matura polska


 Wyniki matur 2023 

Międzynarodowe Liceum Ogólnokształcące Paderewski osiąga jedne z najwyższych wyników egzaminów maturalnych, zarówno w skali Lublina, jak i Lubelszczyzny oraz całego kraju. Od lat cieszymy się 100% zdawalnością egzaminu maturalnego i bardzo dobrymi wynikami.

100% zdanych matur
przedmioty podstawowe z wynikami wyższymi od średnich krajowych:
• j. polski P– o 8%
• matematyka P – o 11%
• angielski P – o 11%
przedmioty rozszerzone z wynikami wyższymi od średnich wojewódzkich i krajowych:
• geografia R – o 28%
• j. angielski R – o 16%
• biologia R – o 15%
wyższe wyniki w stosunku do roku ubiegłego z:
• geografii R – o 7%
• chemii R – o 10%
• matematyki R – o 11%
• j. polskiego P – o 17%
• matematyki P – o 4%

 

 

Wyniki matur 2023 w programie dwujęzycznym z maturą polską

Wyniki matur 2023 w Międzynarodowym Liceum Paderewski w porównaniu ze średnią wojewódzką oraz krajową (przedmioty podstawowe)

Wyniki matur 2023 w Międzynarodowym Liceum Paderewski w porównaniu ze średnią wojewódzką oraz krajową (przedmioty dodatkowe – poziom rozszerzony)

 


Wyniki matur 2022 w programie dwujęzycznym z maturą polską

Wyniki matur 2022 w Międzynarodowym Liceum Paderewski w porównaniu ze średnią wojewódzką oraz krajową (przedmioty podstawowe)

Wyniki matur 2022 w Międzynarodowym Liceum Paderewski w porównaniu ze średnią wojewódzką oraz krajową (przedmioty dodatkowe – poziom rozszerzony)

 


Wyniki matur 2021 w programie dwujęzycznym z maturą polską

Wyniki matur 2021 w Międzynarodowym Liceum Paderewski w porównaniu ze średnią lubelską, wojewódzką oraz krajową (przedmioty podstawowe)

 

 

Wyniki matur 2021 w Międzynarodowym Liceum Paderewski w porównaniu ze średnią wojewódzką oraz krajową (przedmioty dodatkowe – poziom rozszerzony)

 

 


Wyniki matur 2020 w programie matury polskiej

Wyniki matur 2020 w Liceum Paderewskiw porównaniu ze średnią wojewódzką oraz krajową
(przedmioty podstawowe)

 

Wyniki matur 2020 w Liceum Paderewskiw porównaniu ze średnią wojewódzką oraz krajową
(przedmioty dodatkowe – poziom rozszerzony)


Wyniki matur 2019 w programie matury polskiej

Wyniki matur 2019 w Liceum Paderewskiw porównaniu ze średnią wojewódzką oraz krajową (przedmioty podstawowe)

Wyniki matur 2019 w Liceum Paderewskiw porównaniu ze średnią wojewódzką oraz krajową (przedmioty dodatkowe – poziom rozszerzony)


Wyniki matur 2018 w programie matury polskiej

Wyniki matur 2018 w Liceum Paderewski w porównaniu ze średnią wojewódzką oraz krajową (przedmioty podstawowe)

Wyniki matur 2018 w Liceum Paderewski w porównaniu ze średnią wojewódzką oraz krajową (przedmioty dodatkowe – poziom rozszerzony)


Wyniki matur 2017 w programie matury polskiej

Wyniki matur 2017 w Liceum Paderewski w porównaniu ze średnią wojewódzką oraz krajową (przedmioty podstawowe)

Wyniki matur 2017 w Liceum Paderewski w porównaniu ze średnią wojewódzką oraz krajową (przedmioty dodatkowe – poziom rozszerzony)


 

 

Edukacyjna Wartość Dodana

Oprócz świetnych wyników maturalnych Liceum Paderewski charakteryzuje również wysoki poziom „Edukacyjnej Wartości Dodanej” (w skrócie EWD). To wskaźnik pozwalający ocenić efektywność nauczania w danej szkole. W przypadku liceów mierzy się go porównując wyniki osiągnięte przez poszczególnych uczniów na egzaminie gimnazjalnym, a następnie na egzaminie maturalnym.

Pod względem „Edukacyjnej Wartości Dodanej” (lata 2017-2019) z języka polskiego Liceum Paderewski zajmuje pierwsze miejsce w Lublinie oraz  trzecie na przedmiotach humanistycznych. Więcej informacji.

Wyniki egzaminu maturalnego oraz EWD świadczą o tym, że potencjał uczniów Liceum Paderewski jest w pełni wykorzystywany.

 

„Edukacyjna Wartość Dodana” Liceum Paderewski
(język polski, wskaźnik za okres 2014-2016)

„Edukacyjna Wartość Dodana” Liceum Paderewski
(przedmioty humanistyczne, wskaźnik za okres 2014-2016)

„Edukacyjna Wartość Dodana” Liceum Paderewski
(matematyka, wskaźnik za okres 2014-2016)

„Edukacyjna Wartość Dodana” Liceum Paderewski
(przedmioty przyrodnicze, wskaźnik za okres 2014-2016)

Współpraca: