Projekty międzynarodowe


 

 Wymiana Młodzieży ze szkołą z Niemiec 

Paderewski prowadzi projekt międzynarodowy ze szkołą partnerską w Niemczech – Graf-Anton-Guenther-Schule w Oldenburgu. Szkoły organizują wspólnie dwa razy do roku tygodniową wymianę młodzieży.

Więcej o projekcie: Wymiana Młodzieży ze szkołą z Niemiec

 


 Projekt „Deutsch Plus”  

Od września 2019 Międzynarodowe Liceum Ogólnokształcące Paderewski jest partnerem sieci szkół „Deutsch Plus”, która zrzesza ponad 200 szkół na terenie całej Polski.

Więcej o projekcie: Deutsch Plus

 


 Erasmus+ 

 

Od 2014 roku Paderewski rozpoczął również realizację projektów Erasmus+.

Więcej o projektach: Erasmus +

 


 Comenius 

W latach 2009-2015 realizowaliśmy projekty Comenius w ramach Programu „Uczenie się przez całe życie” (Lifelong Learning Programme) finansowanego ze środków Unii Europejskiej za pośrednictwem Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji – Agencji Narodowej w Warszawie:

 


 Amnesty International w Paderewskim 

Szkoły Paderewski brały udział w międzynarodowej akcji Amnesty International – maraton pisania listów w obronie praw człowieka: Maraton 2016

Opiekun grupy:
Marzanna Rybka mrybka@paderewski.lublin.pl

Zapraszamy na  PROFIL GRUPY na Facebooku.


 UNESCO 

Uczniowie Paderewskiego realizują różne projekty związane z działalnością UNESCO. Ostatnio wdrażane inicjatywy to m.in.:

  • Spotkanie Międzykulturowe
  • Europejski Dzień Języków Obcych w Paderewskim
  • Międzynarodowy Dzień Tolerancji w Paderewskim
  • Dzień Przeciw Przemocy
Nasze certyfikaty: