Projekty międzynarodowe


 

 Wymiana Młodzieży ze szkołą z Niemiec 

Międzynarodowe Szkoły Paderewski prowadzą projekt międzynarodowy ze Szkołą Partnerską w Niemczech – Graf-Anton-Guenther-Schule w Oldenburgu.

Szkoły organizują wspólnie dwa razy do roku tygodniową wymianę młodzieży.

Realizacja wspólnych projektów jest możliwa dzięki dofinansowaniu organizacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Warszawie.

Opiekunami programów wymiany szkolnej po stronie polskiej są nauczyciele języka niemieckiego:


RELACJE Z REALIZACJI PROJEKTU


 Projekt „Deutsch Plus”  

 

Od września 2019 Międzynarodowe Liceum Ogólnokształcące Paderewski zostanie partnerem sieci szkół „Deutsch Plus”.

Sieć szkół „Deutsch Plus“ zrzesza ponad 200 szkół na terenie całej Polski. Powstała pod patronatem Ambasady Niemiec w Polsce.

Celem projektu jest zainteresowanie uczniów i nauczycieli językiem niemieckim i kulturą Niemiec, między innymi poprzez świadomość lepszej pozycji na rynku pracy dzięki zdobytym umiejętnościom językowym.

Projekt w praktyce:

 


 Erasmus+ 

 

Od 2014 roku Paderewski rozpoczął również realizację projektów Erasmus+.

 

KA1 – Projekt Wzrost kompetencji pedagogicznych i organizacyjnych kadry
Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. I.J. Paderewskiego w Lublinie”

Czytaj więcej o projekcie
Pierwszy z nich, z przeznaczeniem dla nauczycieli (KA1) pt. „Wzrost kompetencji pedagogicznych i organizacyjnych kadry Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. I.J. Paderewskiego w Lublinie„, skupia się na rozwoju kompetencji technologicznych i językowych kadry Liceum Paderewski. 

KA2 Projekt “LEEN-TEEN”

Czytaj więcej o projekcie
Kolejny projekt (KA2) przeznaczony jest dla uczniów i nosi tytuł „Learn to Enterprise. Improving Entrepreneurial and Linguistic Competences Through Non-formal Education” (w skrócie LEEN-TEEN). Projekt ten skupia się na rozwoju zdolności organizacyjnych i przedsiębiorczości uczniów. Już niebawem zaprosimy Państwa na jego stronę internetową. 

2015KA2ProjektTransforming Europe: WWI and Its Consequences 1918 – 2018

Czytaj więcej o projekcie
 W roku 2015 Paderewski rozpoczął realizację kolejnego projektu przeznaczonego dla uczniów Liceum (KA2): ”Transforming Europe: WWI and Its Consequences 1918 – 2018„. Projekt ten realizowany jest z 4 szkołami międzynarodowymi IB: Goetheschule w Essen w Niemczech, Ikast-Brande Gymnasium w Danii, Rotterdam International Secondary School w Holandii oraz Prva gimnazija Varaždin w Chorwacji. Zapraszamy na stronę internetową projektu, gdzie na bieżąco informować będziemy o nadchodzących wydarzeniach! TRANS-EU WWW Fanpage na facebooku. Relacja: Essen 2018, Chorwacja 2017

2016Projekt “Wzrost kompetencji pedagogicznych i organizacyjnych kadry
Prywatnego Gimnazjum im. I.J. Paderewskiego w Lublinie”

Czytaj więcej o projekcie
W styczniu 2016 roku Prywatne Gimnazjum im. I.J. Paderewskiego rozpoczęło realizacje projektu „Wzrost kompetencji pedagogicznych i organizacyjnych kadry Prywatnego Gimnazjum im. I.J. Paderewskiego w Lublinie”, dofinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja Rozwój. W ramach projektu 16 nauczycieli gimnazjum wyjedzie podnosić swoje umiejętności w zakresie posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, kompetencje językowe i metodyczne do Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Estonii, Finlandii i Szwecji. Projekt realizowany będzie przez 2 lata. 

2017 – Projekt “On air together!” (Liceum Paderewski zajęło I miejsce w Polsce)

Czytaj więcej o projekcie
Rok 2017 r. to ogólnopolski sukces Międzynarodowych Szkół Paderewski w Lublinie. Liceum Paderewski zajęło pierwsze miejsce w Polsce na szkolny projekt edukacyjny w ramach dotacji unijnych Narodowej Agencji Programu Erasmus+. Projekt “On air together!”zakłada stworzenie międzynarodowego radia internetowego. Naszymi partnerami w tym projekcie będą uczniowie ze szkół z Czech, Rumunii, Grecji, Chorwacji i Włoch. Strona projektu 
Relacja: Kick-off projektu “On air together”- listopad 2017

2017Projekt “Let’s learn! Let’s play!” (Liceum Paderewski zajęło III miejsce w Polsce)

Czytaj więcej o projekcie
W tym samym konkursie trzecie miejsce w Polsce zajął projekt gimnazjalny “Let’s learn! Let’s play!”, zakładający stworzenie przez uczniów gier i projektów przedmiotowych oraz międzyprzedmiotowych. Naszymi partnerami będą szkoły z Hiszpanii, Słowenii i Turcji. Działania w tym projekcie zakładają stworzenie gier planszowych i miejskich z wykorzystaniem technik komputerowych. 

2019Projekt “Paderewski + : Szkolenia Kadry Liceum 2019-2021″

Czytaj więcej o projekcie
12 lutego 2019 r. zgłosiliśmy wniosek o przyznanie środków na projekt mobilności kadry szkolnej liceum. Projekt Paderewski+ przewiduje usprawnienie istniejących rozwiązań w szkole ukierunkowanej na międzynarodowość i kompetencje przyszłości w obszarach: Międzynarodowość – Doradztwo – Technologia poprzez:

1. Usprawnienie pracy szkoły szczególnie zwracając uwagę na łączenie wymagań programów międzynarodowych i krajowych, stosowane narzędzia i metody, oraz istniejące procedury, procesy

2. Wzrost kompetencji nauczycieli w zaplanowaniu i przeprowadzaniu zajęć z wykorzystaniem TIK na poziomie modyfikacji lub redefinicji (2 najwyższe w modelu SAMR)

3. Wzrost kompetencji metodycznych i pedagogicznych nauczycieli w tym w rozwijaniu kompetencji miękkich, tj. rezyliencji uczniów

4. Doskonalenie kompetencji kadry zarządczej we wspieraniu nauczycieli przy wprowadzaniu zmian oraz w budowaniu zespołu

5. Wzrost umiejętności komunikowania się kadry w języku angielskim w mowie i piśmie

W szkoleniach językowych, TIK, metodycznych oraz wizytach studyjnych w szkołach IB w Niemczech, Grecji, Zjednoczonym Królestwie i Republice Czeskiej weźmie udział ponad 30 nauczycielek i nauczycieli liceum o różnorodnym doświadczeniu oraz kadra zarządzająca szkołą.

W ciągu dwóch lat trwania projektu chcemy zorganizować wizyty w szkołach partnerskich, w czasie których 14 nauczycieli wyłonionych w drodze rekrutacji będzie mogło obserwować pracę w programie międzynarodowym IBO (MYP i DP).

Ponadto 25 uczestników weźmie udział w kursach, dzięki którym podniosą umiejętności organizacyjne, komunikacyjne, stosowania nowoczesnej metodologii pracy z uczniem, w tym narzędzi TIK, czy wspierania kompetencji przyszłości.

Kadra zarządzająca podniesie kompetencje, by skutecznie wspierać nauczycieli przy wprowadzaniu zmian, wzmacnianiu ich rezyliencji oraz w budowaniu zespołu.

W dalszej perspektywie wynikiem projektu będzie również wzrost zadowolenia uczniów, rodziców i nauczycieli z atrakcyjności i efektywności pracy na lekcji, atmosfery w szkole i europejskiego wymiaru szkoły.

Długofalowymi korzyściami będą również nawiązana współpraca międzynarodowa oraz dobre praktyki na stałe wdrożone w naszej organizacji oraz zredukowanie ryzyka wypalenia zawodowego kadry.

Wszystkie rezultaty projektu będą promowane i rozpowszechniane poprzez szkoleniowe rady pedagogiczne dla nauczycieli naszej szkoły, warsztaty i prelekcje na konferencjach dla nauczycieli, informacje na stronie internetowej szkoły i Facebooku. Siostrzana szkoła podstawowa również stara się o pozyskanie środków na szkolenia i wizyty studyjne.

Decyzje odnośnie finansowania powinny zapaść do końca czerwca 2019 r.

 


 Comenius 

W latach 2009-2015 realizowaliśmy projekty Comenius w ramach programu uczenie się przez całe życie:

 


 Amnesty International w Paderewskim 

RELACJE Z REALIZACJI PROJEKTU

Opiekun grupy: Marzanna Rybka mrybka@paderewski.lublin.pl

Zapraszamy na  PROFIL GRUPY na Facebooku.


 UNESCO 

Uczniowie Paderewskiego realizują różne projekty związane z działalnością UNESCO. Ostatnio wdrażane inicjatywy to m.in.:

  • Spotkanie Międzykulturowe
  • Europejski Dzień Języków Obcych w Paderewskim
  • Międzynarodowy Dzień Tolerancji w Paderewskim
  • Dzień Przeciw Przemocy
Nasze certyfikaty: