Projekty międzynarodowe


 

 Wymiana Młodzieży ze szkołą z Niemiec 

Międzynarodowe Szkoły Paderewski prowadzą projekt międzynarodowy ze Szkołą Partnerską w Niemczech – Graf-Anton-Guenther-Schule w Oldenburgu.

Szkoły organizują wspólnie dwa razy do roku tygodniową wymianę młodzieży.

Realizacja wspólnych projektów jest możliwa dzięki dofinansowaniu organizacji Polsko-Niemieckiej Współpracy Młodzieży w Warszawie.

Opiekunami programów wymiany szkolnej po stronie polskiej są nauczyciele języka niemieckiego:

  • Magdalena Kosior-Szychiewicz
  • Małgorzata Zalewska

RELACJE Z REALIZACJI PROJEKTU

 

 

 Erasmus+ 

 

Od 2014 roku Paderewski rozpoczął również realizację projektów Erasmus+.

 

PADEREWSKI+: SZKOLENIA KADRY LICEUM 2019-2021

Czytaj więcej o projekcie
12 lutego 2019 r. zgłosiliśmy wniosek o przyznanie środków na projekt mobilności kadry szkolnej liceum. Projekt Paderewski+ przewiduje usprawnienie istniejących rozwiązań w szkole ukierunkowanej na międzynarodowość i kompetencje przyszłości w obszarach Międzynarodowość – Doradztwo – Technologia poprzez:

1. Usprawnienie pracy szkoły szczególnie zwracając uwagę na łączenie wymagań programów międzynarodowych i krajowych, stosowane narzędzia i metody, oraz istniejące procedury, procesy

2. Wzrost kompetencji nauczycieli w zaplanowaniu i przeprowadzaniu zajęć z wykorzystaniem TIK na poziomie modyfikacji lub redefinicji (2 najwyższe w modelu SAMR)

3. Wzrost kompetencji metodycznych i pedagogicznych nauczycieli w tym w rozwijaniu kompetencji miękkich, tj. rezyliencji uczniów

4. Doskonalenie kompetencji kadry zarządczej we wspieraniu nauczycieli przy wprowadzaniu zmian oraz w budowaniu zespołu

5. Wzrost umiejętności komunikowania się kadry w języku angielskim w mowie i piśmie

W szkoleniach językowych, TIK, metodycznych oraz wizytach studyjnych w szkołach IB w Niemczech, Grecji, Zjednoczonym Królestwie i Republice Czeskiej weźmie udział ponad 30 nauczycielek i nauczycieli liceum o różnorodnym doświadczeniu oraz kadra zarządzająca szkołą.

W ciągu dwóch lat trwania projektu chcemy zorganizować wizyty w szkołach partnerskich, w czasie których 14 nauczycieli wyłonionych w drodze rekrutacji będzie mogło obserwować pracę w programie międzynarodowym IBO (MYP i DP).

Ponadto 25 uczestników weźmie udział w kursach, dzięki którym podniosą umiejętności organizacyjne, komunikacyjne, stosowania nowoczesnej metodologii pracy z uczniem, w tym narzędzi TIK, czy wspierania kompetencji przyszłości.

Kadra zarządzająca podniesie kompetencje, by skutecznie wspierać nauczycieli przy wprowadzaniu zmian, wzmacnianiu ich rezyliencji oraz w budowaniu zespołu.

W dalszej perspektywie wynikiem projektu będzie również wzrost zadowolenia uczniów, rodziców i nauczycieli z atrakcyjności i efektywności pracy na lekcji, atmosfery w szkole i europejskiego wymiaru szkoły.

Długofalowymi korzyściami będą również nawiązana współpraca międzynarodowa oraz dobre praktyki na stałe wdrożone w naszej organizacji oraz zredukowanie ryzyka wypalenia zawodowego kadry.

Wszystkie rezultaty projektu będą promowane i rozpowszechniane poprzez szkoleniowe rady pedagogiczne dla nauczycieli naszej szkoły, warsztaty i prelekcje na konferencjach dla nauczycieli, informacje na stronie internetowej szkoły i Facebooku. Siostrzana szkoła podstawowa również stara się o pozyskanie środków na szkolenia i wizyty studyjne.

Decyzje odnośnie finansowania powinny zapaść do końca czerwca 2019 r.

Pierwszy z nich, z przeznaczeniem dla nauczycieli (KA1) pt. „Wzrost kompetencji pedagogicznych i organizacyjnych kadry Prywatnego Liceum Ogólnokształcącego im. I.J. Paderewskiego w Lublinie„, skupia się na rozwoju kompetencji technologicznych i językowych kadry Liceum Paderewski.

Kolejny projekt (KA2) przeznaczony jest dla uczniów i nosi tytuł „Learn to Enterprise. Improving Entrepreneurial and Linguistic Competences Through Non-formal Education” (w skrócie LEEN-TEEN). Projekt ten skupia się na rozwoju zdolności organizacyjnych i przedsiębiorczości uczniów. Już niebawem zaprosimy Państwa na jego stronę internetową. W roku 2015 Paderewski rozpoczął realizację kolejnego projektu przeznaczonego dla uczniów Liceum (KA2): ”Transforming Europe: WWI and Its Consequences 1918 – 2018„. Projekt ten realizowany jest z 4 szkołami międzynarodowymi IB: Goetheschule w Essen w Niemczech, Ikast-Brande Gymnasium w Danii, Rotterdam International Secondary School w Holandii oraz Prva gimnazija Varaždin w Chorwacji. Zapraszamy na stronę internetową projektu, gdzie na bieżąco informować będziemy o nadchodzących wydarzeniach! TRANS-EU WWW Fanpage na facebooku.

W styczniu 2016 roku Prywatne Gimnazjum im. I.J. Paderewskiego rozpoczęło realizacje projektu „Wzrost kompetencji pedagogicznych i organizacyjnych kadry Prywatnego Gimnazjum im. I.J. Paderewskiego w Lublinie”, dofinansowanego przez Unię Europejską w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja Rozwój. W ramach projektu 16 nauczycieli gimnazjum wyjedzie podnosić swoje umiejętności w zakresie posługiwania się technologiami informacyjno-komunikacyjnymi, kompetencje językowe i metodyczne do Hiszpanii, Wielkiej Brytanii, Estonii, Finlandii i Szwecji. Projekt realizowany będzie przez 2 lata.

Rok 2017 r. to ogólnopolski sukces Międzynarodowych Szkół Paderewski w Lublinie. Liceum Paderewski zajęło pierwsze miejsce w Polsce na szkolny projekt edukacyjny w ramach dotacji unijnych Narodowej Agencji Programu Erasmus+.Projekt “On air together!”zakłada stworzenie międzynarodowego radia internetowego. Naszymi partnerami w tym projekcie będą uczniowie ze szkół z Czech, Rumunii, Grecji, Chorwacji i Włoch. Strona projektu

W tym samym konkursie trzecie miejsce w Polsce zajął projekt gimnazjalny “Let’s learn! Let’s play!”, zakładający stworzenie przez uczniów gier i projektów przedmiotowych oraz międzyprzedmiotowych. Naszymi partnerami będą szkoły z Hiszpanii, Słowenii i Turcji. Działania w tym projekcie zakładają stworzenie gier planszowych i miejskich z wykorzystaniem technik komputerowych.


RELACJE Z REALIZACJI PROJEKTU

 

 

 Comenius 

W latach 2009-2015 realizowaliśmy projekty Comenius w ramach programu uczenie się przez całe życie:

 

 

 Amnesty International w Paderewskim 

Opiekun grupy:

 

Szkolna Grupa AI na Facebooku. Zapraszamy na PROFIL GRUPY.


RELACJE Z REALIZACJI PROJEKTU

 

 

 UNESCO 

Uczniowie Paderewskiego realizują różne projekty związane z działalnością UNESCO. Ostatnio wdrażane inicjatywy to m.in.:

  • Spotkanie Międzykulturowe
  • Europejski Dzień Języków Obcych w Paderewskim
  • Międzynarodowy Dzień Tolerancji w Paderewskim
  • Dzień Przeciw Przemocy
Nasze certyfikaty: