Korzyści programu matury polskiej


 

 Przygotowanie do dalszego rozwoju naukowego i zawodowego 

 • Licealiści wybierają przedmioty, których chcą się uczyć na poziomie rozszerzonym, dzięki czemu zdobywają pogłębioną wiedzę z obszarów, które ich interesują.
 • Uczniowie uczestniczą w badaniach zawodowych, poznają swoje mocne strony i są przygotowywani do wejścia na rynek pracy.
 • Licealiści mają zwiększoną liczbę godzin przedmiotów rozszerzonych oraz języka angielskiego, dlatego są dobrze przygotowani do egzaminu maturalnego i mogą kontynuować naukę na wymarzonych kierunkach studiów.
 • Uczniowie mają bezpośredni kontakt ze środowiskiem akademickim i jego specyfiką, dzięki stałej współpracy z lokalnymi uczelniami oraz programom patronackim ogólnopolskich uniwersytetów (m.in. Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie).

 

 Doskonalenie umiejętności posługiwania się językami obcymi 

 • Uczniowie mają możliwość nauki drugiego języka obcego aż do ostatniej klasy liceum.
 • Licealiści, niezależnie od wybranego profilu klasy, uczą się języka angielskiego 6 razy w tygodniu oraz mają na co dzień kontakt z native speakerem.
 • Uczniowie, którzy zdają maturę polską, mogą dodatkowo ukończyć szkołę z certyfikatem językowym (TELC, egzaminy Cambrige).
 • Licealiści, którzy wybierają profil dwujęzyczny, doskonalą terminologię specjalistyczną, dzięki czemu mogą podjąć studia w języku angielskim, a także przygotowują się do ukończenia szkoły z certyfikatem językowym na poziomie C1/C2.

 

 Rozwój kompetencji miękkich 

 • Uczniowie przygotowywani są do funkcjonowania w nowoczesnym, europejskim społeczeństwie, dzięki uczestnictwu w wymianach i projektach międzynarodowych.
 • Licealiści rozwijają kompetencje społeczne i uczą się współpracy poprzez pracę w grupie oraz realizowanie projektów (np. wolontariackich).
 • Uczniowie, dzięki nowatorskim metodom pracy na lekcjach, nabywają umiejętności myślenia przyczynowo-skutkowego oraz łatwości w rozwiązywaniu zadań problemowych.

 

W Liceum Paderewski w roku szkolnym 2019/2020 proponujemy naukę w klasach o 3 różnych profilach: biologiczno-chemicznym, matematycznym oraz dwujęzycznym z językiem angielskim.

PROFILE KLAS
Wybieram maturę w programie polskim: PROFIL BIOLOGICZNO-CHEMICZNY

Najlepszy wybór dla przyszłych studentów kierunków przyrodniczych i medycznych.

klasa I i IIklasa III i IV
 • 6 godzin nauki języka angielskiego tygodniowo.
 • 3 godziny nauki drugiego języka obcego tygodniowo.
 • dla chętnych lekcje języka łacińskiego.
 • Od III klasy zamiast historii i WOS (przedmiot uzupełniający) – historia i społeczeństwo.
 • Współpracujemy z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie.

Programy rozszerzone:

 • język angielski,
 • biologia,
 • chemia.

Programy rozszerzone:

 • język angielski,
 • biologia,
 • chemia.
Wybieram maturę w programie polskim: PROFIL MATEMATYCZNY
Idealne rozwiązanie dla miłośników nauk ścisłych planujących studia na kierunkach politechnicznych, informatycznych lub ekonomicznych.

klasa I i IIklasa III i IV
 • 6 godzin nauki języka angielskiego tygodniowo.
 • 3 godziny nauki drugiego języka obcego tygodniowo.
 • Od III klasy zamiast historii i WOS (przedmiot uzupełniający) – historia i społeczeństwo.

Programy rozszerzone:

 • języka angielski,
 • matematyka,
 • fizyka lub geografia lub informatyka.

Programy rozszerzone:

 • język angielski,
 • matematyka,
 • fizyka lub geografia lub informatyka.
Wybieram maturę w programie polskim: PROFIL HUMANISTYCZNY
Idealne rozwiązanie dla miłośników nauk społecznych i humanistycznych, którzy planują studia na kierunkach takich, jak: psychologia, filologie, prawo, socjologia, administracja, filozofia, wszelkich wydziałach artystycznych.

klasa I i IIklasa III i IV
 • 6 godzin nauki języka angielskiego tygodniowo.
 • 3 godziny nauki drugiego języka obcego tygodniowo.
 • Od III klasy zamiast historii i WOS (przedmiot uzupełniający) – historia i społeczeństwo.

Programy rozszerzone:

 • języka angielski,
 • język polski lub język niemiecki lub język hiszpański,
 • historia lub geografia.

Programy rozszerzone:

 • język angielski,
 • język polski lub język niemiecki lub język hiszpański,
 • historia lub geografia.
Wybieram maturę w programie polskim: PROFIL DWUJĘZYCZNY Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM

Uczniowie, którzy planują kontynuować naukę języka angielskiego na poziomie zaawansowanym w klasie dwujęzycznej, będą mogli po jej ukończeniu studiować na uczelniach zarówno polskich, jak i zagranicznych. Przygotowanie do matury tzw. dwujęzycznej z języka angielskiego i wybranych przedmiotów profilowych.

klasa I i IIklasa III i IV
 • Przygotowanie do biegłego, profesjonalnego posługiwania się językiem angielskim.
 • 6 godzin nauki języka angielskiego tygodniowo w I i II klasie.
 • 3 godziny nauki II języka obcego tygodniowo.

Programy rozszerzone:

 • język angielski,
 • profil matematyczny:
  • matematyka,
  • geografia.
 • profil biologiczno-chemiczny:
  • biologia,
  • chemia.
 • 7 godzin nauki języka angielskiego tygodniowo.
 • 2 godziny nauki II języka obcego tygodniowo.
 • Od klasy III zajęcia w języku angielskim (matematyka, fizyka lub geografia, biologia, chemia, dla chętnych informatyka).

Programy rozszerzone:

 • język angielski,
 • profil matematyczny:
  • matematyka (w języku angielskim),
  • geografia (w języku angielskim).
 • profil biologiczno-chemiczny:
  • biologia (w języku angielskim),
  • chemia (w języku angielskim).
Nasze certyfikaty: