Program matury polskiej

Jesteśmy najstarszym prywatnym liceum w Lublinie, od 1993 r. przygotowujemy uczniów do matury w programie polskim, osiągając jedne z najwyższych wyników w Lublinie i województwie. Nasi absolwenci dostają się na wymarzone kierunki studiów. Od lat szczycimy się 100%-ową zdawalnością matur i licznymi sukcesami w poszczególnych egzaminach maturalnych. W roku 2014 nasi uczniowie osiągnęli najwyższy wynik w województwie z matury polskiej z języka polskiego, w 2015 roku z języka angielskiego na poziomie podstawowym, w 2016 – z fizyki na poziomie rozszerzonym a w 2017 z języka niemieckiego na poziomie rozszerzonym.

Uczymy z użyciem tabletów, które w dużej mierze zastępują papierowe podręczniki i zeszyty. Posiadamy tytuły: „Szkoła z klasą”, „Szkoła z klasą 2.0”, „Szkoła myślenia”, wydane przez Centrum Edukacji Obywatelskiej. Jesteśmy również certyfikowanym Laboratorium Edukacyjnym ECDL (Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowych).

W Liceum Paderewski profilowanie klas w programie polskim jest ściśle dostosowane do wymagań „nowej matury”. W roku szkolnym 2019/2020 proponujemy naukę w klasach o profilu matematycznym, biologiczno-chemicznym, dwujęzycznym z językiem angielskim.

Klasy programu polskiego są oficjalnie objęte patronatem Szkoły Głównej Handlowej w Warszawie.

Głównym celem współpracy będzie propagowanie wiedzy ekonomicznej i postaw przedsiębiorczych wśród młodzieży oraz umożliwienie licealistom kontaktu ze środowiskiem akademickim.

Wspólne działania obejmujące program klas akademickich SGH:

 • udział uczniów w zajęciach dydaktycznych prowadzonych w SGH,
 • zajęcia dla uczniów w siedzibie Liceum Paderewski,
 • udział uczniów w ważnych wydarzeniach i uroczystościach SGH,
 • możliwość korzystania przez uczniów i nauczycieli Liceum Paderewski z zasobów Biblioteki SGH,
 • współpraca uczniów ze Studenckimi Kołami Naukowymi,
 • organizacja w Liceum Paderewski “Dnia SGH” – konferencji naukowej współprowadzonej przez uczniów, z udziałem absolwentów Szkoły oraz studentów SGH.

Przedmioty nauczane w programie polskim:

 • język polski, język angielski, język hiszpański, język niemiecki, język łaciński, english communication,
 • matematyka, fizyka, informatyka, projektowanie cyfrowe, geografia, podstawy przedsiębiorczości,
 • biologia, chemia, przyroda, EDB, wychowanie fizyczne,
 • historia, WOS, filozofia, teoria wiedzy, wiedza o kulturze,

W Liceum Paderewski w roku szkolnym 2019/2020 proponujemy naukę w klasach o 3 różnych profilach: biologiczno-chemicznym, matematycznym oraz dwujęzycznym z językiem angielskim.

Wybieram maturę w programie polskim: PROFIL BIOLOGICZNO-CHEMICZNY
 • Najlepszy wybór dla przyszłych studentów kierunków przyrodniczych i medycznych.
 • 6 godzin nauki języka angielskiego tygodniowo.
 • 3 godziny nauki drugiego języka obcego tygodniowo.
 • dla chętnych lekcje języka łacińskiego.
 • Od klasy II zamiast historii i WOS (przedmiot uzupełniający) – historia i społeczeństwo.
 • Współpracujemy z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie.
W klasie I programy rozszerzone:

 • język angielski,
 • biologia,
 • chemia,
 • dla chętnych dodatkowo: matematyka.
W klasie II i III programy rozszerzone:

 • język angielski,
 • biologia,
 • chemia,
 • dla chętnych dodatkowo: matematyka.
Wybieram maturę w programie polskim: PROFIL MATEMATYCZNY
 • Idealne rozwiązanie dla miłośników nauk ścisłych planujących studia na kierunkach politechnicznych, informatycznych lub ekonomicznych.
 • 6 godzin nauki języka angielskiego tygodniowo.
 • 3 godziny nauki drugiego języka obcego tygodniowo.
 • Od klasy II zamiast historii i WOS (przedmiot uzupełniający) – historia i społeczeństwo.

W klasie I programy rozszerzone:

 • języka angielski,
 • matematyka,
 • fizyka lub geografia.

W klasie II i III programy rozszerzone:

 • język angielski,
 • matematyka,
 • fizyka lub geografia,
 • dla chętnych dodatkowo: informatyka.
Wybieram maturę w programie polskim: PROFIL DWUJĘZYCZNY Z JĘZYKIEM ANGIELSKIM

Uczniowie, którzy planują kontynuować naukę języka angielskiego na poziomie zaawansowanym w klasie dwujęzycznej, będą mogli po jej ukończeniu studiować na uczelniach zarówno polskich, jak i zagranicznych. Przygotowanie do matury tzw. dwujęzycznej z języka angielskiego i wybranych przedmiotów profilowych.

 • Przygotowanie do biegłego, profesjonalnego posługiwania się językiem angielskim.
 • 8 godzin nauki języka angielskiego tygodniowo w I klasie, 6 godzin w II klasie.
 • 3 godziny nauki II języka obcego tygodniowo, 4 godziny w II klasie
 • Od klasy II zajęcia w języku angielskim (matematyka, fizyka lub geografia, biologia, chemia, dla chętnych informatyka).

W klasie I programy rozszerzone:

 • język angielski,
 • profil matematyczny:
  • matematyka,
  • fizyka lub geografia.
 • profil biologiczno-chemiczny:
  • biologia,
  • chemia.
W klasie II i III programy rozszerzone:

 • język angielski,
 • profil matematyczny:
  • matematyka (w języku angielskim),
  • fizyka lub geografia (w języku angielskim),
  • dla chętnych dodatkowo: informatyka (w języku angielskim).
 • profil biologiczno-chemiczny:
  • biologia (w języku angielskim),
  • chemia (w języku angielskim).

 

 

Nasze certyfikaty: