Nasi absolwenci – uczelnie


Absolwenci Liceum Paderewski dostają się na polskie, jak i zagraniczne uczelnie wyższe.

Prawie co trzeci nasz absolwent w roku 2018 dostał się na studia medyczne a co czwarty na studia ekonomiczne lub zarządzanie!

Prawie 90% naszych absolwentów dostała się na wymarzone kierunki studiów!

Uczelnie oraz liczba absolwentów Liceum Paderewski z roczników “Matura 2013 – 2018”.

STUDIA MEDYCZNE (94 absolwentów)
 • University od Edinburgh
 • University of Miami
 • Haverford College Pennsylvania
 • University of Malta
 • University of Chicago
 • Warszawski Uniwersytet Medyczny
 • Uniwersytet Medyczny w Poznaniu
 • Uniwersytet Medyczny w Lublinie
 • Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Uniwersytet Medyczny w Łodzi
 • Uniwersytet Medyczny w Białymstoku
 • Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
 • Gdański Uniwersytet Medyczny
STUDIA TECHNICZNE (64 absolwentów)
 • University of Oxford
 • Loughborough University
 • Mercyhurst University
 • University of Glasgow
 • University od Essex
 • University of Miami
 • University of Edinburgh
 • University of Southampton
 • University of Strathclyde
 • University College London
 • University of Nottingham
 • Politechnika Warszawska
 • Politechnika Wrocławska
 • Politechnika Lubelska
 • Politechnika Gdańska
 • Politechnika Krakowska
 • Politechnika Poznańska
 • AGH w Krakowie
 • Uniwersytet Śląski w Katowicach
 • Uniwersytet Rzeszowski
 • Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
 • Uniwersytet Warszawski
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • UMCS w Lublinie
 • Akademia Finansów i Biznesu VISTULA
STUDIA EKONOMICZNE/ZARZĄDZANIE (69 absolwentów)
 • University of Oxford
 • Queen Mary University of London
 • Technology University of London
 • King’s College London
 • Middle East and Mediterranean Campus in Menton
 • Nottingham Trent University
 • Coventry University
 • University of Amsterdam
 • University of Nottingham
 • University of Glasgow
 • City University London
 • University of Aberdeen
 • University of Warwick
 • University of York
 • London School of Economics and Political Science
 • KEA Copenhagen School of Design and Technology
 • Copenhagen Business Academy
 • Heriot-Watt University
 • Corvinus University of Budapest
 • CASS Business School London
 • SGH Warszawa
 • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 • Politechnika Warszawska
 • Uniwersytet Jagielloński w Krakowie
 • Politechnika Lubelska
 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie
 • Uniwersytet Ekonomiczny w Katowicach
 • UMCS w Lublinie
 • WSSP w Lublinie
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski
STUDIA PRAWNICZE (32 absolwentów)
 • University of Oxford
 • City University of London
 • University of Bristol
 • University of Leeds
 • University of Aberdeen
 • SGH Warszawa
 • Uniwersytet Jagielloński
 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Akademia Leona Koźmińskiego w Warszawie
 • Wyższa Szkoła Handlu i Prawa im. R. Łazarskiego w Warszawie
 • UMCS w Lublinie
STUDIA ARTYSTYCZNE (18 absolwentów)
 • New York Film Academy Los Angeles 
 • University of the Arts London
 • Arts University Bournemouth
 • University for Creative Arts
 • Mercyhurst University
 • Universiteit Rotterdam
 • University of Amsterdam
 • London College of Fashion
 • ASP w Warszawie
 • Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu
 • Uniwersytet Wrocławski
 • Wyższa Szkoła Bankowa Gdańsk
 • UMCS w Lublinie
STUDIA PSYCHOLOGICZNE (27 absolwentów)
 • Santa Monica College, Los Angeles
 • King’s College London
 • University of St. Andrews
 • Uniwersytet Boloński
 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Jagieloński
 • UMCS w Lublinie
 • Uniwersytet Humanisyczno-Społeczny w Warszawie
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski
 • Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Warszawie
STUDIA LINGWISTYCZNE (13 absolwentów)
 • Uniwersytet Warszawski
 • UMCS w Lublinie
 • Katolicki Uniwersytet Lubelski
POZOSTAŁE KIERUNKI (9 absolwentów)
 • City University of London
 • Uniwersytet Warszawski
 • Uniwersytet Jagielloński
 • UMCS w Lublinie
Nasze certyfikaty: