Liceum Paderewski to dobry wybór i inwestycja w przyszłość!


 

Paderewski to „szkoła sukcesu” – według wskaźników Edukacyjnej Wartości Dodanej.
100% zdanych matur.
95% absolwentów Paderewskiego studiuje na wymarzonych kierunkach i uczelniach.
Absolwenci szkoły uczą się na najbardziej prestiżowych uniwersytetach w Polsce i na świecie.
Uczniowie Paderewskiego to finaliści i laureaci olimpiad przedmiotowych.

Zapewniamy skuteczną edukację i bezpieczeństwo uczniów niezależnie od sytuacji.

 

Wypełnij kwestionariusz kandydata

 


 MIĘDZYNARODOWOŚĆ 

 • Uczniowie mogą wybierać profilowane klasy z programem matury międzynarodowej (IB DP), który realizuje światowe standardy edukacyjne lub klasy z programem matury polskiej – dwujęzyczne z językiem angielskim.
 • Międzynarodowa matura „daje wstęp" na polskie i zagraniczne uczelnie.
 • Licealiści Paderewskiego uczą się praktycznego wykorzystania języka angielskiego w nauce.
 • W programie matury Międzynarodowej wszystkie przedmioty nauczane są w języku angielskim.
 • Uczniowie Paderewskiego biorą udział w wielu projektach międzynarodowych Erasmus+.
 • Szkoła realizuje stałą wymianę z Graf Anthon Gunther Schule w Oldenburgu w Niemczech.
 • Nauczyciele programu międzynarodowego biegle posługują się językiem angielskim.
 • Licealiści Paderewskiego uczestniczą w międzynarodowych projektach społecznych i wolontariackich, m.in. w ramach szkolnej grupy Amnesty International.

 

 SKUTECZNOŚĆ NAUCZANIA 

 • Droga edukacyjna każdego ucznia jest indywidualna – uwzględnia jego predyspozycje i zainteresowania.
 • Kadra nauczycielska Paderewskiego to doświadczeni eksperci w swojej dziedzinie i profesjonaliści w edukacji. Wielu z nich to wykładowcy akademiccy.
 • Czas na naukę w szkole jest maksymalnie wykorzystywany na zdobywanie wiedzy, a praca domowa zadawana jest jedynie w celach utrwalających wiadomości i umiejętności.
 • Każdy uczeń jest traktowany indywidualnie, ponieważ nauka odbywa się w małych klasach.
 • Lekcje prowadzone są z wykorzystaniem nowoczesnych narzędzi (m.in. tablety) oraz podręczników w wersji elektronicznej.
 • Uczniowie nie tracą czasu na odpytywanie przy tablicy, każda minuta lekcji jest wykorzystywana na uczenie się.
 • Licealiści mogą poszerzać swoją wiedzę z interesujących ich obszarów naukowych – w ramach przedmiotowych kół olimpijskich.

 

 BEZPIECZEŃSTWO 

 • Uczniowie mają zapewnione bezpieczeństwo na terenie szkoły, m.in. dzięki ochronie i monitoringowi.
 • Licealiści uczą się w dobrej i przyjaznej atmosferze. Szkoła prowadzi działania w zakresie przeciwdziałania przemocy fizycznej i psychicznej.
 • Uczniowie poznają swoje prawa oraz otrzymują informacje praktyczne związane z bezpieczeństwem, m.in. podczas spotkań ze specjalnymi z gośćmi, takimi jak sędzia czy specjaliści od spraw bezpieczeństwa w Internecie.
 • Szkoła pielęgnuje wśród uczniów postawy wrażliwości i szacunku do drugiego człowieka, tolerancji oraz otwartości na inne kultury.
 • Uczniowie zawsze mogą liczyć na wsparcie ze strony nauczycieli i psychologów, którzy są do stałej dyspozycji rodziców i uczniów.
 • Szkoła dba o rozwijanie i wzmacnianie pozytywnych więzi między uczniami – co roku w ramach zielonej szkoły licealiści poznają swoje mocne strony i samych siebie.

 

 PASJA 

 • Szkoła wspiera rozwój uczniów i stwarza im warunki do odnoszenia sukcesów na różnych płaszczyznach.
 • Uczniowie mogą korzystać z nowoczesnej infrastruktury sportowej szkoły – pełnowymiarowej hali sportowej, a także siłowni, ścianki wspinaczkowej oraz sali aerobowej.
 • Uczniowie mają do wyboru inspirujące i rozwojowe zajęcia dodatkowe:
  - artystyczne (m.in. chór „Akademos”, teatr szkolny, zajęcia dziennikarsko-medialne)
  - sportowe (m.in. piłka nożna, koszykówka, siatkówka).
 • Licealiści mogą angażować się w działania społeczne w ramach wolontariatu – szkoła współpracuje m.in. z Uniwersyteckim Szpitalem Dziecięcym w Lublinie. Prężnie działają również stowarzyszenia uczniowskie, które realizują indywidualne inicjatywy.

 


Masz dodatkowe pytania w sprawie rekrutacji?

Skontaktuj się z naszym koordynatorem ds. przyjęć:

Anna Wojciechowska

a.wojciechowska@paderewski.lublin.pl

tel. 663 123 113

 sprawdź dyżur koordynatora

 

Nasze certyfikaty: