Dlaczego warto uczyć się w Liceum Paderewski?

 

optymalne warunki nauki

 • dobra atmosfera wśród uczniów
 • skuteczni i życzliwi nauczyciele (wielu nauczycieli akademickich)
 • efektywna nauka w szkole, minimalna liczba prac domowych
 • brak odpytywania w szkole "przy tablicy"
 • jasne kryteria oceniania
 • nieliczne klasy, atmosfera życzliwości, tolerancja i bezpieczeństwo (brak przemocy, używek)

atrakcyjne, nowoczesne nauczanie

 • największa w Lublinie liczba godzin nauki języków obcych tygodniowo, nauka w grupach o różnych poziomach zaawansowania (6 godz. tygodniowo j. angielskiego + drugi j. obcy do wyboru), zajęcia z native speakerami
 • zajęcia wychowania fizycznego w nowoczesnej hali sportowej, na siłowni, sali aerobowej
 • bogaty program zajęć pozalekcyjnych (chór AKADEMOS, teatr szkolny, zajęcia dziennikarsko/medialne, koła artystyczne i naukowe, sks-y, szkolna grupa Amnesty International)
 • praca na lekcjach z tabletami/laptopami
 • lekcje filozofii
 • wybór religia/etyka

wyniki egzaminacyjne

 • 100% zdanych matur w programie polskim i międzynarodowym
 • "szkoła sukcesu" według wskaźników Edukacyjnej Wartości Dodanej
 • finaliści i laureaci olimpiad przedmiotowych
 • absolwenci na najbardziej prestiżowych uniwersytetach w Polsce i na świecie (np. wydziały lekarskie, Oxford itp.)

czynny wolontariat

 • CAS, stowarzyszenia
 • współpraca z USD (Uniwersytecki Szpital Dziecięcy w Lublinie) itp.

wymiany, wyjazdy

 • udział w projektach międzynarodowych Erasmus+, wymiany międzynarodowe, Rotary
 • wycieczki zagraniczne
 • wyjazdy integracyjne (zielona, biała szkoła)

 

Nasze certyfikaty: