Szkoła międzynarodowa

Jesteśmy najbardziej doświadczoną we wschodniej Polsce szkołą autoryzowaną w programie dyplomowym Matury Międzynarodowej IB DP (International Baccalaureate Diploma Programme), który realizujemy od 1999 roku. Korzystamy z najnowocześniejszych rozwiązań edukacyjnych oraz realizujemy współczesne idee pedagogiczne. Nasz profil absolwenta jest zgodny z profilem ucznia programów Organizacji Matury Międzynarodowej. Akceptujemy w nim postawę otwartości na świat, otwartości na innych, międzykulturowego rozumienia. Na co dzień w naszej szkole nauczają i uczą się obcokrajowcy, co słychać w rozmowach toczonych na korytarzach w różnych językach. Realizujemy także projekty międzynarodowe Erasmus+, projekty E-twinning oraz międzynarodowe wymiany uczniowskie (stała współpraca ze szkołą z Niemiec), długoterminowy program wymiany Rotary International. W wielonarodowej społeczności w Paderewskim uczy się młodzież z wielu krajów i kręgów kulturowych. Międzynarodowość jest ważną wartością w naszej szkole. Uczymy otwartości oraz poszanowania innych kultur. Programy nauczania w naszym Liceum są tak dobrane, by uczyć młodzież w sposób dający praktyczną wiedzę i umiejętności niezbędne do osiągnięcia bardzo dobrych wyników na maturze oraz studiowania na najlepszych uczelniach wyższych w Polsce i za granicą.

 

Szkoła, która uczy

Dbamy o to, aby nasi uczniowie uczyli się w czasie lekcji, aby jak najlepiej wykorzystywali czas w szkole. Nie przenosimy odpowiedzialności na dom i pracę domową lub pracę z korepetytorami. Wspieramy uczniów z trudnościami w nauce i dysleksją rozwojową a także rozwijamy talenty uczniów zdolnych, którzy korzystają z kół olimpijskich. Dbamy o to, aby nasi nauczyciele nieustannie rozwijali się i doskonalili swój warsztat oraz metody pracy. Uczymy nowocześnie przy wykorzystaniu mediów i technologii informacyjno-komunikacyjnych.

 

Szkoła przyjaciół

Liceum Paderewski to przede wszystkim atmosfera i ludzie.  Staramy się wspierać uczniów poprzez traktowanie ich jak partnerów działań edukacyjnych. Nauka odbywa się w przyjaznej atmosferze. Paderewski to mała szkoła – wszyscy się znają. Nasi absolwenci przychodzą do nas w odwiedziny, uczestniczą w spotkaniach szkolnych, jak Wigilia szkolna, dzielą się doświadczeniami z młodszymi uczniami.  Niejednokrotnie powtarzają, że największym atutem szkoły są jej nauczyciele, którzy w przyjacielski sposób traktują uczniów, starając się by nauka odbywała się w warunkach największej życzliwości, zrozumienia i zaufania.

Współpraca: