Ewelina Zaworska

e.zaworska@paderewski.lublin.pl
  • logopedka

Motto:

Mowa jest zwierciadłem duszy człowieka i trzeba o nią dbać. L. Kaczmarek

Kwalifikacje zawodowe:

najważniejsze w nauczaniu są dla niej sumienność i konsekwencja, a największy sukces to każde dziecko, które zakończyło terapię bez śladu po opóźnieniu w rozwoju mowy. Bierze udział w wielu szkoleniach, między innymi z symultaniczno-sekwencyjnej metody nauki czytania.

Pasje:

literatura, tematyka naukowa związana z opóźnieniem rozwoju mowy i wczesną interwencją logopedyczną