Iwona Filip

ifilip@paderewski.lublin.pl
  • edukacja wczesnoszkolna
  • koordynatorka edukacji wczesnoszkolnej

Motto:

Dobry wychowawca, który nie wtłacza a wyzwala, nie ciągnie a wznosi, nie ugniata a kształtuje, nie dyktuje a uczy, nie żąda a zapytuje – przeżyje wraz z dziećmi wiele natchnionych chwil. Janusz Korczak

Kwalifikacje zawodowe:

bezproblemowo wdraża dzieci 6-letnie w tok nauki w klasie pierwszej, wykorzystując różne formy zabawy i odpowiednio planując pracę. Potwierdzeniem umiejętności pedagogicznych są efekty jej pracy, a przede wszystkim liczni laureaci konkursów Zuch, Olimpus, Alfik Matematyczny – pierwsze miejsce w Polsce. Każdy mały sukces ucznia staje się jej osobistym sukcesem. I to jest właśnie „magia nauczania”, która ją cieszy, inspiruje i motywuje do dalszej pracy. Jest pasjonatką, praktyczką i zwolenniczką pracy z oceną kształtującą.

Pasje:

film, książka, spacer i sen (w wolnej chwili)