Małgorzata Kopacz

m.kopacz@paderewski.lublin.pl
  • edukacja wczesnoszkolna

Motto:

Postanów, że będziesz szczęśliwy, a wraz ze swoją radością pokonasz każdą trudność. Helen Keller

Kwalifikacje zawodowe:

publikuje materiały dydaktyczne dla nauczycieli do prowadzenia zajęć z wykorzystaniem TI. Ukończyła kurs kierownika wycieczek krajowych i zagranicznych. Na swoich zajęciach wyzwala aktywność uczniów, zachęca ich do samodzielnego poszerzania wiedzy oraz rozwijania wszechstronnych zainteresowań.

Pasje:

psychologia, podróże, taniec współczesny, komputery, kajakarstwo górskie