Ocenianie kształtujące


Nauczyciele w Szkole Podstawowej Paderewski stosują na lekcjach ocenianie kształtujące, czyli:

  • określają cele lekcji w języku zrozumiałym dla ucznia,
  • ustalają kryteria sukcesu, czyli to, co będzie brane pod uwagę przy ocenie pracy ucznia (NaCoBeZu),
  • stosują efektywną informację zwrotną, która pomaga uczniowi docenić swoje mocne strony, a także wskazuje obszary do pracy i sposoby poprawy,
  • korzystają z samooceny oraz oceny koleżeńskiej.

 

Współpraca: