Korzyści edukacji IB dla rodziców 

  • Szkoły IB (IB World Schools) podlegają wymagającej procedurze akredytacji monitorowanej przez IB, która gwarantuje wysoką jakość kształcenia.
  • Metody nauczania oraz programy nauczania IB są oparte na badaniach i wykorzystują najlepsze praktyki edukacyjne z systemów na całym świecie.
  • Nauczyciele IB mają obowiązek rozwoju zawodowego, przez co nieustannie podnoszą swoje kwalifikacje oraz świadomość aktualnych praktyk edukacyjnych.
  • Uczniowie IB uczą się odpowiedzialności za siebie, innych ludzi oraz świat wokół nich.
  • Programy IB są uznane na arenie międzynarodowej – w razie ewentualnej przeprowadzki/wyjazdu za granicę uczeń może kontynuować edukację w innej szkole IB.
  • Ostatnie badania wykazały, że uczniowie PYP prześcignęli uczniów pozostałych szkół w edukacji matematycznej, czytaniu i pisaniu (ibo.org/research).