Wyniki sprawdzianu szóstoklasisty

W 2016 r. uczniowie Szkoły Podstawowej Paderewski osiągnęli na sprawdzianie szóstoklasisty wyniki znacznie przekraczające średnią dla Lublina, które zapewniły im II miejsce w mieście i uplasowały naszą szkołę pośród najlepszych szkół podstawowych w Polsce.

Wykres nr 1 – wyniki uczniów Szkoły Podstawowej Paderewski na sprawdzianie szóstoklasisty w 2016 r.