Wyniki egzaminu ósmoklasisty


W 2021 r. uczniowie Międzynarodowej Szkoły Podstawowej Paderewski osiągnęli bardzo dobre wyniki na egzaminie ósmoklasisty – wyniki ze wszystkich egzaminów sytuują naszą szkołę w najwyższym, dziewiątym staninie. Oznacza to, że mimo wyjątkowo trudnej sytuacji oraz edukacji zdalnej, znaleźliśmy się – jak zwykle – w grupie szkół w Polsce, które osiągają najwyższe wyniki z egzaminu ósmoklasisty.

  • język angielski: 93,9 % (Polska: 66%),
  • język polski: 77,5% (Polska: 60%),
  • matematyka: 71,3 % (Polska: 47%).