Jak zapisać dziecko do Szkoły Podstawowej Paderewski w Lublinie?

Zapraszamy do wypełnienia elektronicznego Kwestionariusza Kandydata.

Dalsze kroki w postępowaniu rekrutacyjnym zależą od tego, do której klasy chcesz zapisać dziecko: