Zajęcia pozalekcyjne

W ramach czesnego uczniowie mogą korzystać z trzech zajęć dodatkowych wybranych z oferty proponowanej przez szkołę. Aby wyjść naprzeciw potrzebom naszych podopiecznych, co roku poszerzamy ofertę o nowe formy aktywności.

Poniżej można zapoznać się z opisem zajęć oraz stacjonarnym harmonogramem dla poszczególnych klas:

 

Pobierz plan zajęć

 

 

 

 

 

 


 

Współpraca: