Karol Rębisz

k.rebisz@paderewski.lublin.pl
  • teatr
  • opiekun teatru szkolnego

Motto:

All the world’s a stage,  And all the men and women merely players: They have their exits and their entrances. William Shakespeare

Kwalifikacje zawodowe:

Polonista, pedagog, teatrolog, od 10 lat współpracuję z lubelskimi teatrami m.in. Scena Plastyczna KUL, Teatr Prapremier InVitro, Teatr MAAT. Obecnie pracuję w Galerii Labirynt na stanowisku spec. ds. nowych mediów.

Pasje:

Człowiek w swojej nieskończonej złożoności.

Nasze certyfikaty: