Krzysztofa Trzaskowska

ktrzaskowska@paderewski.lublin.pl
  • język polski
  • terapeuta dysleksji rozwojowej
  • lider zespołu języka ojczystego
  • wychowawca klasy 1c

Motto:

Bądź człowiekiem dla drugiego człowieka – jaki by nie był. Słowa mojego dziadka.

Kwalifikacje zawodowe:

Kształci w uczniach umiejętność krytycznego myślenia, otwartość na świat i nawyk nieustannego zdobywania wiedzy i nowych umiejętności; jest egzaminatorem w programie matury międzynarodowej oraz wychowawcą trzech roczników młodzieży licealnej; jej uczniowie zdobywają wysokie wyniki maturalne (średnia ocen o 19% wyższa od średniej światowej), zajmuje się ponadto pracą z młodzieżą ze specyficznymi trudnościami w uczeniu się.

Pasje:

literatura współczesna, teatr, psychologia, sport (siatkówka, sztuki walki).

Nasze certyfikaty: