TERMINY EGZAMINÓW WSTĘPNYCH

 •  język polski – 6 kwietnia 2018 r., godz. 16:00,
 • matematyka (również do profilu matematycznego) – 7 kwietnia 2018 r., godz. 10:00,
 • język niemiecki do klasy dwujęzycznej – 7 kwietnia 2018 r., godz.12:00 – test pisemny,
 • język angielski do klasy dwujęzycznej programu polskiego oraz do klas międzynarodowych – 7 kwietnia 2018 r., godz.12:00 – test pisemny, godz. 13:15 – rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim.
Rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim do klas międzynarodowych będzie obejmowała zagadnienia ze znajomości międzynarodowego programu IB DP – The International Baccalaureate Diploma Programme (http://www.ibo.org/programmes/diploma-programme/). Wyniki egzaminów wstępnych do szkoły zostaną zamieszczone na stronie internetowej Liceum Paderewski www.paderewski.lublin.pl/liceum

OPŁATY I CZESNE

PROGRAM POLSKI

 • opłata rekrutacyjna: 750 zł (płatna do 7 dni od dnia podpisania umowy), 375 zł (uczniowie Gimnazjum Paderewski)
 • miesięczne czesne: 700 zł (płatne do 10 dnia każdego miesiąca, 12 miesięcy w roku)

 PROGRAM MIĘDZYNARODOWY

klasy I pre-DP

 • opłata rekrutacyjna: 750 zł (płatna do 7 dni od dnia podpisania umowy), 375 zł (uczniowie Gimnazjum Paderewski)
 • miesięczne czesne: 800 zł (płatne do 10 dnia każdego miesiąca, 12 miesięcy w roku)
 • coroczna opłata IB DP: 800 zł (wrzesień 2018, 2019, 2020),
 • opłata za maturę międzynarodową: 4100 zł (listopad 2020).

 klasy I pre-DP – IV rok IB MYP (klasa kontynuująca MYP):

 • opłata rekrutacyjna: 375 zł (uczniowie Gimnazjum Paderewski)
 • miesięczne czesne: 800 zł (płatne do 10 dnia każdego miesiąca, 12 miesięcy w roku)
 • coroczna opłata IB MYP/IB DP: 800 zł (wrzesień 2018, 2019, 2020)
 • opłata za certyfikat IB MYP: 200 zł (listopad 2018) – opcjonalnie.

DODATKOWE INFORMACJE

 • Laureaci konkursów przedmiotowych w gimnazjum, organizowanych przez kuratora oświaty, otrzymują jednorazowe stypendium za wyniki olimpijskie, wypłacane przed rozpoczęciem nauki w liceum – szczegóły “Regulamin stypendiów za wyniki w nauce”.
 • Dzień Otwartych Drzwi odbędzie się 24 marca 2018 r. w godzinach 10:00 – 13:00.
 • Spotkanie rodziców uczniów przyjętych do klas I z dyrektorem liceum odbędzie się 19 czerwca 2018 o godz. 18:00 w auli szkoły.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z:

 • sekretariatem liceum email: liceum@paderewski.lublin.pl (p. nr 37), poniedziałek – piątek w godz. 8:00 – 15:30, tel. (81) 740 75 43,
Nasze certyfikaty: