Kalendarz rekrutacyjny Liceum Paderewski

II nabór – EGZAMINY WSTĘPNE:

język polski – 2 czerwca 2017 r., godz. 16:00,
matematyka (również do klasy matematycznej) – 3 czerwca 2017 r., godz. 10:00,
język niemiecki do klasy dwujęzycznej programu polskiego – 3 czerwca 2017 r., godz.12:00 – test pisemny.
język angielski do klas międzynarodowych – 3 czerwca 2017 r., godz.12:00 – test pisemny, od godz. 13:15 – rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim.

Rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim będzie obejmowała zagadnienia ze znajomości międzynarodowego programu IB DP – The International Baccalaureate Diploma Programme (http://www.ibo.org/programmes/diploma-programme/).

Lista osób przyjętych do szkoły zostanie zamieszczona na stronie internetowej Liceum Paderewski w dniu 16 czerwca 2017, o godz. 16.oo 

Spotkanie rodziców uczniów przyjętych do klas I z Dyrektorem Liceum: 20 czerwca 2017 o godz. 17:00 w auli szkoły.

Opłata rekrutacyjna oraz czesne

Program polski

 • opłata rekrutacyjna:
  • 500 zł (uczniowie Gimnazjum Paderewski),
  • 750 zł (uczniowie pozostałych gimnazjów).
 • miesięczne czesne – 700 zł.

Program międzynarodowy

Klasy I pre DP

 • opłata rekrutacyjna:
  • 500 zł (uczniowie Gimnazjum Paderewski),
  • 750 zł (uczniowie pozostałych gimnazjów).
 • miesięczne czesne – 800 zł,
 • coroczna opłata IB DP – 800 zł (wrzesień 2017, 2018, 2019),
 • opłata za maturę międzynarodową – 4050 zł (listopad 2019).

Klasy I pre DP – IV rok MYP (klasa I – kontynuująca MYP):

 • opłata rekrutacyjna – 500 zł,
 • miesięczne czesne – 800 zł,
 • coroczna opłata MYP – 800 zł (sierpień 2017),
 • opłata za certyfikat MYP – 600 zł (listopad 2017).
Nasze certyfikaty: