TERMINY EGZAMINÓW WSTĘPNYCH
Uczniowie klas 3 gimnazjum:

 • pisemny egzamin z języka angielskiego – 6 kwietnia 2019 r. godz.9:00
 • rozmowa rekrutacyjna – 6 kwietnia 2019 r. od godz.10:00

Uczniowie klas 8 szkoły podstawowej:

 • pisemny egzamin z języka angielskiego – 13 kwietnia 2019 r. godz.9:00
 • rozmowa rekrutacyjna – 13 kwietnia 2019 r. od godz.10:00
Rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim do klas międzynarodowych będzie obejmowała zagadnienia ze znajomości międzynarodowego programu IB DP – The International Baccalaureate Diploma Programme (http://www.ibo.org/programmes/diploma-programme/). Wyniki egzaminów wstępnych do szkoły zostaną zamieszczone na stronie internetowej Liceum Paderewski www.paderewski.lublin.pl/liceum.
DODATKOWE INFORMACJE
 • Laureaci konkursów przedmiotowych w gimnazjum, organizowanych przez kuratora oświaty, otrzymują jednorazowe stypendium za wyniki olimpijskie, wypłacane przed rozpoczęciem nauki w liceum – szczegóły “Regulamin stypendiów za wyniki w nauce”
 • Dzień Otwartych Drzwi odbędzie się 23 marca 2019 r. w godzinach 10:00 – 13:00
 • Spotkanie rodziców uczniów przyjętych do klas I z dyrektorem liceum odbędzie się 18 czerwca 2019 o godz. 17:00
OPŁATY
Opłaty za nauczanie na rok szkolny 2019/2020:

program polskiprogram międzynarodowy
 • opłata rekrutacyjna: 850 zł (425 zł – uczniowie Międzynarodowych Szkół Paderewski) – płatna do dnia 4 kwietnia 2019 roku (uczniowie gimnazjum), do dnia 10 kwietnia 2019 roku (uczniowie szkoły podstawowej)
 • miesięczne czesne: 750 zł (płatne do 10 dnia każdego miesiąca, 12 miesięcy w roku)
 • opłata rekrutacyjna: 850 zł (425 zł – uczniowie Międzynarodowych Szkół Paderewski) – płatna do dnia 4 kwietnia 2019 roku (uczniowie gimnazjum), do dnia 10 kwietnia 2019 roku (uczniowie szkoły podstawowej)
 • miesięczne czesne: 850 zł (płatne do 10 dnia każdego miesiąca, 12 miesięcy w roku)
 • coroczna opłata IB DP: 800 zł (wrzesień 2019, 2020, 2021, 2022)
 • opłata za maturę międzynarodową:

 

Nasze certyfikaty: