Kalendarz rekrutacyjny Liceum Paderewski

EGZAMINY WSTĘPNE

  •  język polski – 6 kwietnia 2018 r., godz. 16:00,
  • matematyka (również do profilu matematycznego) – 7 kwietnia 2018 r., godz. 10:00,
  • język niemiecki do klasy dwujęzycznej – 7 kwietnia 2018 r., godz.12:00 – test pisemny,
  • język angielski do klasy dwujęzycznej programu polskiego oraz do klas międzynarodowych – 7 kwietnia 2018 r., godz.12:00 – test pisemny, godz. 13:15 – rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim.
Rozmowa kwalifikacyjna w języku angielskim do klas międzynarodowych będzie obejmowała zagadnienia ze znajomości międzynarodowego programu IB DP – The International Baccalaureate Diploma Programme (http://www.ibo.org/programmes/diploma-programme/).

Wyniki egzaminów wstępnych do szkoły zostaną zamieszczone na stronie internetowej Liceum Paderewski www.paderewski.lublin.pl/liceum

OPŁATY I CZESNE

Wszystkie opłaty zostaną podane do wiadomości do dnia 15 grudnia 2017 r.

DODATKOWE INFORMACJE

  • Dzień Otwartych Drzwi odbędzie się 24 marca 2018 r. w godzinach 10:00 – 13:00.
  • Spotkanie rodziców uczniów przyjętych do klas I z dyrektorem liceum odbędzie się 19 czerwca 2018 o godz. 18:00 w auli szkoły.

W przypadku dodatkowych pytań prosimy o kontakt z:

(p. nr 37), poniedziałek – piątek w godz. 8:00 – 15:30, tel. (81) 740 75 43,

  • koordynatorem ds. przyjęć – tel. 663 123 113, aguldynowicz@paderewski.lublin.pl
Nasze certyfikaty: