Zasady przyjęć do klas 2 Międzynarodowego Liceum Ogólnokształcącego Paderewski


UWAGA: W chwili obecnej brak wolnych miejsc w klasach 2 na rok szkolny 2020/2021 w czteroletnim cyklu edukacyjnym.

 

Rok szkolny 2020/2021

UWAGA: Zgłoszenie kandydata do szkoły następuje poprzez wypełnienie kwestionariusza kandydata.

Uczniowie zostają przyjęci do klasy 2 w Liceum Paderewski na podstawie wyników z 1 klasy liceum, wyników egzaminu gimnazjalnego i na podstawie ewentualnych egzaminów wstępnych do szkoły, pod warunkiem, że są dostępne wolne miejsca w wybranej klasie.

PROGRAM POLSKI

Wymagane oceny na koniec I semestru klasy 1 liceum, pozwalające na wybór profili:

 • do profilu biologiczno-chemicznego: co najmniej oceny dobre z biologii i chemii
 • do profilu humanistycznego: co najmniej oceny dobre z historii i języka polskiego
 • do profilu matematycznego: co najmniej oceny dobre z matematyki i fizyki
 • do wszystkich profili: co najmniej ocena dobra z języka angielskiego

PROGRAM MIĘDZYNARODOWY

Wymagane oceny na koniec I semestru klasy 1 liceum, pozwalające na wybór profili:

 • do profilu medycznego: co najmniej oceny dobre z biologii i chemii
 • do profilu humanistyczno-społęcznego: co najmniej oceny dobrej z historii i języka polskiego
 • do profilu politechniczno-biznesowego: co najmniej oceny dobre z matematyki i fizyki

Egzaminy wstępne

 1. Bez egzaminów wstępnych z języka polskiego i matematyki do wszystkich profili klas przyjmowani są kandydaci, którzy uzyskali na I semestr 1 klasy liceum ocenę co najmniej dobrą z języka polskiego i matematyki.
 2. Bez dodatkowych egzaminów z języka angielskiego przyjmowani są kandydaci, którzy posiadają certyfikat z języka angielskiego (TELC, TOEFL, FCE lub wyższy)
 3. Egzaminy wstępne z przedmiotów rozszerzonych (poziom HL) zdają wszyscy kandydaci. Egzaminy pisemne przeprowadzane są w języku angielskim.

O przyjęciu do szkoły decyduje:

 • w przypadku kandydatów spełniających kryteria przyjęć bez egzaminu wstępnego – kolejność podpisania umów,
 • w przypadku kandydatów zdających egzaminy wstępne – wyniki tych egzaminów,
 • wolne miejsca w grupach przedmiotowych.

 

Nasze certyfikaty: