Rekrutacja uzupełniajaca do klas 2 Międzynarodowego Liceum Ogólnokształcącego Paderewski


UWAGA: W chwili obecnej posiadamy wolne miejsca w klasie 2 program międzynarodowy IB DP (na rok szkolny 2020/2021 – trzyletni cykl edukacyjny).

ZGŁOSZENIE KANDYDATA

Zgłoszenie kandydata do szkoły następuje poprzez wypełnienie kwestionariusza kandydata na stronie internetowej KWESTIONARIUSZ KANDYDATA. Po wypełnieniu kwestionariusza koordynator ds. przyjęć skontaktuje się z Państwem w celu ustalenia dalszych szczegółów procedury rekrutacyjnej.

WARUNKI PRZYJĘĆ

Uczniowie zostają przyjęci do klasy 2 MLO Paderewski na podstawie wyników z 1 klasy liceum, wyników egzaminu gimnazjalnego/egzaminu ósmoklasisty i na podstawie ewentualnych egzaminów wstępnych do szkoły, pod warunkiem, że są dostępne wolne miejsca w wybranej klasie.

O przyjęciu do szkoły decyduje:

  • w przypadku kandydatów spełniających kryteria przyjęć bez egzaminu wstępnego – kolejność podpisania umów,
  • w przypadku kandydatów zdających egzaminy wstępne – wyniki tych egzaminów,
  • wolne miejsca w grupach przedmiotowych.
WYMAGANIA
 PROGRAM MIĘDZYNARODOWY

Wymagane oceny na koniec 1 klasy liceum, pozwalające na wybór profili:

  • do profilu medycznego: co najmniej oceny dobre z biologii i chemii
  • do profilu humanistyczno-społęcznego: co najmniej oceny dobrej z historii i języka polskiego
  • do profilu politechniczno-biznesowego: co najmniej oceny dobre z matematyki i fizyki
EGZAMINY WSTĘPNE

Program międzynarodowy

  1. Bez egzaminów wstępnych z języka polskiego i matematyki do wszystkich profili klas przyjmowani są kandydaci, którzy uzyskali na koniec 1 klasy liceum ocenę co najmniej dobrą z języka polskiego i matematyki.
  2. Bez dodatkowych egzaminów z języka angielskiego przyjmowani są kandydaci, którzy posiadają certyfikat z języka angielskiego (TELC, TOEFL, FCE lub wyższy)
  3. Egzaminy wstępne z przedmiotów rozszerzonych (poziom HL) zdają wszyscy kandydaci. Egzaminy pisemne przeprowadzane są w języku angielskim.
KONTAKT Z KOORDYNATOREM DS. PRZYJĘĆ

Wszystkich zainteresowanych naborem uzupełniającym do klas 1 MLO Paderewski na rok szkolny 2020/2021, zapraszamy do kontaktu z koordynatorem ds. przyjęć Anną Wojciechowską

Email: a.wojciechowska@paderewski.lublin.pl

Tel. kont. 663 123 113 – sprawdź DYŻUR KOORDYNATORA

Nasze certyfikaty: